11 maj 2015 06:00

11 maj 2015 06:00

Satsa på unga kvinnors nyföretagande

Debatt.:

Bara 34 procent av Västra Götalands nya företag startas av kvinnor. Vi vill nu uppmuntra politiker och företagare i länet att satsa extra på unga kvinnors entreprenörskap, för att öka det lokala näringslivets mångfald.

Den 11–12 maj anordnas SM i Ung Företagsamhet i Stockholm. På mässan deltar några av de unga invånare i Västra Götaland som under året drivit UF-företag och tävlar om att bli Sveriges bästa UF-företag.

Av de mer än 24 000 elever som i år driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet är över hälften, 51 procent, tjejer. Det är glädjande att se att intresset för att driva företag är stort hos både killar och tjejer. Vi är övertygade om att många av dem har positiva erfarenheter och vill starta eget även i framtiden.

Tyvärr ger inte statistiken över kvinnor som startar eget utanför skolans värld samma bild bland länets företagare. Enligt en nyligen publicerad rapport från Tillväxtanalys startas bara 34 procent av Västra Götalands nya företag av kvinnor.

Viljan att skapa nya, livskraftiga företag är avgörande för den framtida tillväxten och sysselsättningen. Unga entreprenörer, både i länet och i andra delar av landet, spelar en avgörande roll i det sammanhanget.

Forskning visar att de elever som drivit UF-företag i större utsträckning startar företag senare i livet. UF är alltså en viktig bidragande orsak till att allt fler unga väljer att starta företag. Men någonting händer efter skolan, något som gör att unga tjejer i lägre utsträckning än killar väljer att starta eget.

Vi är övertygade om att samhället skulle tjäna på att fler kvinnor vågar starta företag. En väg att gå är att fånga upp länets unga tjejer redan när de är engagerade UF-företagare och sporra dem att fortsätta driva företag efter studenten.

Vi vill därför uppmana politiker och företagare i Västra Götaland att engagera er i UF och de företag och projekt som drivs inom ramen för konceptet. Genom att hjälpa unga entreprenörer ökar ni både det lokala näringslivets mångfald och antalet nya företag i länet. Det är en satsning för framtiden!

Anette Citron

utbildningschef Visma Spcs

Björn Lang

tf vd Visma Spcs

Bara 34 procent av Västra Götalands nya företag startas av kvinnor. Vi vill nu uppmuntra politiker och företagare i länet att satsa extra på unga kvinnors entreprenörskap, för att öka det lokala näringslivets mångfald.

Den 11–12 maj anordnas SM i Ung Företagsamhet i Stockholm. På mässan deltar några av de unga invånare i Västra Götaland som under året drivit UF-företag och tävlar om att bli Sveriges bästa UF-företag.

Av de mer än 24 000 elever som i år driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet är över hälften, 51 procent, tjejer. Det är glädjande att se att intresset för att driva företag är stort hos både killar och tjejer. Vi är övertygade om att många av dem har positiva erfarenheter och vill starta eget även i framtiden.

Tyvärr ger inte statistiken över kvinnor som startar eget utanför skolans värld samma bild bland länets företagare. Enligt en nyligen publicerad rapport från Tillväxtanalys startas bara 34 procent av Västra Götalands nya företag av kvinnor.

Viljan att skapa nya, livskraftiga företag är avgörande för den framtida tillväxten och sysselsättningen. Unga entreprenörer, både i länet och i andra delar av landet, spelar en avgörande roll i det sammanhanget.

Forskning visar att de elever som drivit UF-företag i större utsträckning startar företag senare i livet. UF är alltså en viktig bidragande orsak till att allt fler unga väljer att starta företag. Men någonting händer efter skolan, något som gör att unga tjejer i lägre utsträckning än killar väljer att starta eget.

Vi är övertygade om att samhället skulle tjäna på att fler kvinnor vågar starta företag. En väg att gå är att fånga upp länets unga tjejer redan när de är engagerade UF-företagare och sporra dem att fortsätta driva företag efter studenten.

Vi vill därför uppmana politiker och företagare i Västra Götaland att engagera er i UF och de företag och projekt som drivs inom ramen för konceptet. Genom att hjälpa unga entreprenörer ökar ni både det lokala näringslivets mångfald och antalet nya företag i länet. Det är en satsning för framtiden!

Anette Citron

utbildningschef Visma Spcs

Björn Lang

tf vd Visma Spcs

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.