11 maj 2015 16:26

11 maj 2015 16:26

Munkavel – Skövdes nya symbol?

CEMENTA.

Det verkar som om styrelsen för Billingens fritidsområde ekonomisk förening inte inser eller vill inse att Cementas pågående charmoffensiv är en viktig komponent i företagets sluga strategi under den fortsatta miljöprövningen. Strategin begagnar sig av metoder som illustreras av talesätten: Man skådar inte given häst i munnen, Du biter inte handen som matar dig samt inte minst Är du inte mot mig så är du med mig.

Besöksnäringen och det rörliga friluftslivets företrädare borde ha en starkt kritisk inställning till Cementas förödande hantering av grundförutsättningarna för dessa viktiga samhällsfunktioners utveckling, nämligen Billingens variationsrika natur och kultur.

I stället för att hävda sina långsiktiga intressen väljer man passiv tystnad och belägger sig frivilligt med munkavel. Därmed kan Cementa hävda att Besöksnäringen och Friluftslivet tiger och samtycker till Cementas ytterst miljöbelastande verksamhet. Som tack för tystnaden strör Cementa allmosor i olika former. Ett löjeväckande inslag är överlämnandet av ett nödtorftigt efterbehandlat område utmed Brandstorpsvägen samt därtill kopplade fantasifulla och orealistiska visioner.

Cementa har alltså på ett smart sätt köpt sig lojalitet och självpåtagna munkavlar bland dem som skulle kunna rikta besvärlig kritik mot skövlingen av Billingen.

Cementa tycks ha goda relationer till en annan kategori som också är förtjust i munkavlar, nämligen Skövdes politiska ledarskikt, varav en prominent medlem följdriktigt lär ha tilldelats smek(!)namnet Putin.

Skövdes politiska ledning och det favoriserade företaget Cementa har båda munkaveln som ett viktigt instrument för maktutövning. Varför inte göra den till gemensam symbol?

Alv Svensson

Det verkar som om styrelsen för Billingens fritidsområde ekonomisk förening inte inser eller vill inse att Cementas pågående charmoffensiv är en viktig komponent i företagets sluga strategi under den fortsatta miljöprövningen. Strategin begagnar sig av metoder som illustreras av talesätten: Man skådar inte given häst i munnen, Du biter inte handen som matar dig samt inte minst Är du inte mot mig så är du med mig.

Besöksnäringen och det rörliga friluftslivets företrädare borde ha en starkt kritisk inställning till Cementas förödande hantering av grundförutsättningarna för dessa viktiga samhällsfunktioners utveckling, nämligen Billingens variationsrika natur och kultur.

I stället för att hävda sina långsiktiga intressen väljer man passiv tystnad och belägger sig frivilligt med munkavel. Därmed kan Cementa hävda att Besöksnäringen och Friluftslivet tiger och samtycker till Cementas ytterst miljöbelastande verksamhet. Som tack för tystnaden strör Cementa allmosor i olika former. Ett löjeväckande inslag är överlämnandet av ett nödtorftigt efterbehandlat område utmed Brandstorpsvägen samt därtill kopplade fantasifulla och orealistiska visioner.

Cementa har alltså på ett smart sätt köpt sig lojalitet och självpåtagna munkavlar bland dem som skulle kunna rikta besvärlig kritik mot skövlingen av Billingen.

Cementa tycks ha goda relationer till en annan kategori som också är förtjust i munkavlar, nämligen Skövdes politiska ledarskikt, varav en prominent medlem följdriktigt lär ha tilldelats smek(!)namnet Putin.

Skövdes politiska ledning och det favoriserade företaget Cementa har båda munkaveln som ett viktigt instrument för maktutövning. Varför inte göra den till gemensam symbol?

Alv Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.