13 maj 2015 06:01

13 maj 2015 06:01

Bygg trygghetsbostäder i Ekedal södra

BOSTÄDER.

Skövde kommun har nu en detaljplan utställd som ska skapa möjligheter att bygga bostäder med cirka 190 lägenheter strax söder om Ekedals äldreboende och invid Boulognerskogen. Det är alldeles utmärkt att det nu skapas förutsättningar för att detta på många sätt välbelägna område tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

I Skövde finns nu underskott på bostäder av alla slag och för snart sagt alla kategorier medborgare. Det gäller inte bara ungdomar och barnfamiljer utan också de äldre i vår stad. När kön till Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten strax intill Kvantum öppnades registrerades 3–4 gånger fler intresseanmälningar än tillgången på bostäder. Vi hör också bland våra medlemmar att det är många som bor kvar i sina nu onödigt stora hus och lägenheter därför att det saknas alternativ.

Läget för Ekedal södra ger unikt goda förutsättningar för att lokalisera bostäder för äldre Skövdebor som med tilltagande ålder kan få begränsad rörlighet och visst behov av omsorg. Gärna då i form av trygghetsboende. Närheten till stadens utbud av kultur och kommersiell service underlättar ett fortsatt aktivt liv. Närheten till Boulognerparken ger möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Närheten till Ekedal innebär möjlighet att utan resor få tillgång till den kompetens och service som finns samlad där bl. a. hemtjänst, dagvård och mottagningar för regionen. Än viktigare blir detta om Ekedal, som planerat utvecklas till ett geriatriskt centrum med specialistvård och rehabilitering. Det borde också vara möjligt att med några få steg till Ekedal hitta smarta lösningar för att tillgodose trygghetsboendets krav på gemensamma lokaler och personalnärvaro och därigenom hålla nere boendekostnaden.

Alltså: En del av bostadsområdet Ekedal södra bör reserveras för trygghetsboende för 70+. Som bonus frigörs då större familjebostäder i andra delar av Skövde till glädje för hushåll med sådana behov.

Sture Ljungqvist

ordförande SPF Seniorerna ELIN

Skövde kommun har nu en detaljplan utställd som ska skapa möjligheter att bygga bostäder med cirka 190 lägenheter strax söder om Ekedals äldreboende och invid Boulognerskogen. Det är alldeles utmärkt att det nu skapas förutsättningar för att detta på många sätt välbelägna område tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

I Skövde finns nu underskott på bostäder av alla slag och för snart sagt alla kategorier medborgare. Det gäller inte bara ungdomar och barnfamiljer utan också de äldre i vår stad. När kön till Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten strax intill Kvantum öppnades registrerades 3–4 gånger fler intresseanmälningar än tillgången på bostäder. Vi hör också bland våra medlemmar att det är många som bor kvar i sina nu onödigt stora hus och lägenheter därför att det saknas alternativ.

Läget för Ekedal södra ger unikt goda förutsättningar för att lokalisera bostäder för äldre Skövdebor som med tilltagande ålder kan få begränsad rörlighet och visst behov av omsorg. Gärna då i form av trygghetsboende. Närheten till stadens utbud av kultur och kommersiell service underlättar ett fortsatt aktivt liv. Närheten till Boulognerparken ger möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Närheten till Ekedal innebär möjlighet att utan resor få tillgång till den kompetens och service som finns samlad där bl. a. hemtjänst, dagvård och mottagningar för regionen. Än viktigare blir detta om Ekedal, som planerat utvecklas till ett geriatriskt centrum med specialistvård och rehabilitering. Det borde också vara möjligt att med några få steg till Ekedal hitta smarta lösningar för att tillgodose trygghetsboendets krav på gemensamma lokaler och personalnärvaro och därigenom hålla nere boendekostnaden.

Alltså: En del av bostadsområdet Ekedal södra bör reserveras för trygghetsboende för 70+. Som bonus frigörs då större familjebostäder i andra delar av Skövde till glädje för hushåll med sådana behov.

Sture Ljungqvist

ordförande SPF Seniorerna ELIN

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.