15 maj 2015 15:49

15 maj 2015 15:49

Fiber – en förutsättning för en digital framtid

Debatt.:

Snabb internetuppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo och leva i hela landet, går att läsa i flera debattartiklar i landet signerade av centerpartistiska riksdagspolitiker. Det citatet skriver jag gärna under. Vi i Unionen har tidigare lyft frågan om den ökade digitaliseringen och vad den innebär för våra medlemmar och för vår region. Så sent som i slutet på februari träffade vi ett tiotal riksdagspolitiker där vi bland annat diskuterade IT-infrastruktur.

I Unionens nya rapport Fler och bättre jobb i Västsverige lyfter vi bland annat att det finns ett tydligt samband mellan storleken på kommunerna i vårt område och tillgången till god kapacitet på bredband. Skillnaden mellan landsbygd och stad måste minska och arbetet med fiber måste intensifieras ytterligare. Infrastrukturen för IT-kommunikation måste utvecklas så att landsbygden inte diskrimineras. Detta är något som jag påminns om då jag åker mycket bil i mitt jobb. Det är ofta som jag kan se informationsskyltar för fiberföreningar längs med vägarna på landsbygden. Det bekräftar min uppfattning att behovet av ett utbyggt bredbandsnät är stort.

Den digitala infrastrukturen är en mycket viktig fråga för att kunna distansarbeta och kunna arbeta under pendling till och från arbetet, men även för telefoni, tv och för att utnyttja digitaliserade samhällstjänster. För att få nya företagsetableringar krävs också tillgång till en väl utbyggd digital infrastruktur.

Vi vet alla att teknikutvecklingen går i ett rasande tempo, och det går nästan dagligen att läsa om nya uppfinningar och innovationer som för bara ett par decennier sedan hörde till science fiction. En surfplatta, som finns i många hem idag, var bara för några år sedan en utopi. Nu går det att sköta mycket arbete via den och på distans under förutsättning att det finns bra bredbandsuppkoppling.

Den ökade digitaliseringen och dagens slimmade organisationer har även medfört att många tjänstemän blivit alltmer tillgängliga även efter ordinarie arbetstid. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv har sakta men säkert suddats ut. Tjänstemännen är lojala mot sitt arbete och många är i princip alltid tillgängliga för jobbet, både på gott och ont. Arbetsgivarna behöver vara tydligare med vad som förväntas av de anställda och skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. En enkel lösning är att arbeta fram en mobil- och tillgänglighetspolicy på arbetsplatsen och varför inte börja arbetsdagen med att diskutera frågan vid fikabordet?

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Snabb internetuppkoppling är en förutsättning för att människor ska kunna bo och leva i hela landet, går att läsa i flera debattartiklar i landet signerade av centerpartistiska riksdagspolitiker. Det citatet skriver jag gärna under. Vi i Unionen har tidigare lyft frågan om den ökade digitaliseringen och vad den innebär för våra medlemmar och för vår region. Så sent som i slutet på februari träffade vi ett tiotal riksdagspolitiker där vi bland annat diskuterade IT-infrastruktur.

I Unionens nya rapport Fler och bättre jobb i Västsverige lyfter vi bland annat att det finns ett tydligt samband mellan storleken på kommunerna i vårt område och tillgången till god kapacitet på bredband. Skillnaden mellan landsbygd och stad måste minska och arbetet med fiber måste intensifieras ytterligare. Infrastrukturen för IT-kommunikation måste utvecklas så att landsbygden inte diskrimineras. Detta är något som jag påminns om då jag åker mycket bil i mitt jobb. Det är ofta som jag kan se informationsskyltar för fiberföreningar längs med vägarna på landsbygden. Det bekräftar min uppfattning att behovet av ett utbyggt bredbandsnät är stort.

Den digitala infrastrukturen är en mycket viktig fråga för att kunna distansarbeta och kunna arbeta under pendling till och från arbetet, men även för telefoni, tv och för att utnyttja digitaliserade samhällstjänster. För att få nya företagsetableringar krävs också tillgång till en väl utbyggd digital infrastruktur.

Vi vet alla att teknikutvecklingen går i ett rasande tempo, och det går nästan dagligen att läsa om nya uppfinningar och innovationer som för bara ett par decennier sedan hörde till science fiction. En surfplatta, som finns i många hem idag, var bara för några år sedan en utopi. Nu går det att sköta mycket arbete via den och på distans under förutsättning att det finns bra bredbandsuppkoppling.

Den ökade digitaliseringen och dagens slimmade organisationer har även medfört att många tjänstemän blivit alltmer tillgängliga även efter ordinarie arbetstid. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv har sakta men säkert suddats ut. Tjänstemännen är lojala mot sitt arbete och många är i princip alltid tillgängliga för jobbet, både på gott och ont. Arbetsgivarna behöver vara tydligare med vad som förväntas av de anställda och skapa förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. En enkel lösning är att arbeta fram en mobil- och tillgänglighetspolicy på arbetsplatsen och varför inte börja arbetsdagen med att diskutera frågan vid fikabordet?

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.