15 maj 2015 15:23

15 maj 2015 15:23

Hur ska vi klara oss utan Marie?

SKÖVDE KOMMUN.

Det är med en viss rädsla som många Skövdebor ser fram emot vem som kommer att bli stadsträdgårdsmästare Marie Larssons efterträdare. Att en enda person kan betyda så mycket för Skövdes utsmyckning såväl sommar som vinter som Marie tydligen har gjort, är helt ofattbart.

Vi minns säkert hur Skövdes parker och grönytor såg ut i början av 2000-talet. En ren katastrof är ett milt uttryck. Grönytor som inte klipptes, avsaknad av planteringar med mera. Uppriktigt sagt så fick man som kommuninnevånare skämmas för Skövde.

När Marie fick ansvaret som stadsträdgårdsmästare dröjde det inte länge förrän hon och hennes medarbetare hade fått Skövdes parker och grönområden att blomstra.

Utsmyckningar i centrum vid högtider som lucia och halloween har också blivit en tradition som Marie och hennes personal infört.

Återställandet av Boulognersjön till badsjö är Maries sista stora insats för Skövde. Frågan är om detta hade kommit till stånd om hon inte hade funnits.

Ett stort tack till Marie och hennes personal för vad ni uträttat.

En stilla undran. Tänk om vi haft en så driftig person vid rodret som Marie, som hade svarat för äldreomsorgen i vår kommun, då kanske de som sökt att få komma in på äldre- och särskilt boende fått en möjlighet till detta istället för att tvångsvårdas i hemmet och den mat som erbjuds inom hemtjänsten hade säkert varit smakligare än den lådmat som i dag levereras veckovis efter att ha transporterats 26 mil.

Pensionerad Skövdebo

Det är med en viss rädsla som många Skövdebor ser fram emot vem som kommer att bli stadsträdgårdsmästare Marie Larssons efterträdare. Att en enda person kan betyda så mycket för Skövdes utsmyckning såväl sommar som vinter som Marie tydligen har gjort, är helt ofattbart.

Vi minns säkert hur Skövdes parker och grönytor såg ut i början av 2000-talet. En ren katastrof är ett milt uttryck. Grönytor som inte klipptes, avsaknad av planteringar med mera. Uppriktigt sagt så fick man som kommuninnevånare skämmas för Skövde.

När Marie fick ansvaret som stadsträdgårdsmästare dröjde det inte länge förrän hon och hennes medarbetare hade fått Skövdes parker och grönområden att blomstra.

Utsmyckningar i centrum vid högtider som lucia och halloween har också blivit en tradition som Marie och hennes personal infört.

Återställandet av Boulognersjön till badsjö är Maries sista stora insats för Skövde. Frågan är om detta hade kommit till stånd om hon inte hade funnits.

Ett stort tack till Marie och hennes personal för vad ni uträttat.

En stilla undran. Tänk om vi haft en så driftig person vid rodret som Marie, som hade svarat för äldreomsorgen i vår kommun, då kanske de som sökt att få komma in på äldre- och särskilt boende fått en möjlighet till detta istället för att tvångsvårdas i hemmet och den mat som erbjuds inom hemtjänsten hade säkert varit smakligare än den lådmat som i dag levereras veckovis efter att ha transporterats 26 mil.

Pensionerad Skövdebo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.