15 maj 2015 06:00

15 maj 2015 06:00

Valfrihet för vem?

SKÖVDEBOSTÄDERS ÄGARDIREKTIV.

Replik. Till Magnus Hammar Borsch (SLA 2/5).

Under mina år i byggnadsnämnden är det Skövdebostäder som byggt hyresrätter i Skövde. De privata byggarna har inte sett lönsamhet i denna upplåtelseform. Undantaget Lorentzon och Tingshusprojektet.

1/3 av bostäderna i Skövde är hyresrätter. 2/3 har då annan upplåtelseform. De privata byggarna bygger bostäder men då handlar det om andra upplåtelseformer. Sammanlagt är det för dåligt. 2014 var resultatet sammanlagt 126 bostäder. Skövde kommun har ett behov på 300 per år. Boverket har höjt den siffran till 360 per år.

Vem blir förvånad över att Moderaterna vill sälja ut och ombilda Skövdebostäders hyresrätter till bostadsrätter? Ideologiskt pratar Moderaterna alltid om valfrihet! Valfrihet för vem? Naturligtvis för den som har pengar. Har man pengar köper man en bostad.

Bostadsmarknaden efterfrågar hyresrätter och Skövdebostäder har förmågan att tillfredsställa det behovet. Om man skulle överstiga 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde måste bostäder säljas ut. Den som tror att ägardirektivet på 17 procent inte påverkar, vet inget om planeringsprocessen på nya bostäder. Bolaget tvingas bryta mot direktivet om man börjar planera nya projekt om man inte samtidigt startar processen med försäljning. 2002 sålde Skövdebostäder ut 1132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta?

På bolagsdagen den 5 maj sa Skövdebostäders Anders Lindberg att det kommer att krävas resurser från bolagets sida att i enlighet med den nya formuleringen i ägardirektivet: Aktivt arbeta för att Skövdebostäder ska ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Detta sker på bekostnad av att all prioritering satts på att bygga och förvalta så många hyreslägenheter som Skövdebostäder haft potential till då det råder stor bostadsbrist. Att begränsa vårt kommunala bostadsbolag Skövdebostäders möjligheter att möta efterfrågan på hyresrätter verkar inte vidare klokt. Den befolkningsökning på 600 personer som Skövde behövt 2014 för att nå visionen 2025 om 60 000 invånare stannade på knappt hälften förra året. Skövde behöver en tillväxt på 600 invånare per år för att nå visionen och den främsta anledningen till att man missade målet så kapitalt förra året var att det inte fanns tillräckligt med bostäder.

Vi socialdemokrater vill göra något åt bostadsbristen nu! Vi hade använt Skövdebostäders fulla potential att bygga och förvalta hyresrätter utan begränsning på marknadsandel eller minska fokuseringen genom att tvinga bolaget att aktivt arbeta för att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Robert Ciabatti (S)

Under mina år i byggnadsnämnden är det Skövdebostäder som byggt hyresrätter i Skövde. De privata byggarna har inte sett lönsamhet i denna upplåtelseform. Undantaget Lorentzon och Tingshusprojektet.

1/3 av bostäderna i Skövde är hyresrätter. 2/3 har då annan upplåtelseform. De privata byggarna bygger bostäder men då handlar det om andra upplåtelseformer. Sammanlagt är det för dåligt. 2014 var resultatet sammanlagt 126 bostäder. Skövde kommun har ett behov på 300 per år. Boverket har höjt den siffran till 360 per år.

Vem blir förvånad över att Moderaterna vill sälja ut och ombilda Skövdebostäders hyresrätter till bostadsrätter? Ideologiskt pratar Moderaterna alltid om valfrihet! Valfrihet för vem? Naturligtvis för den som har pengar. Har man pengar köper man en bostad.

Bostadsmarknaden efterfrågar hyresrätter och Skövdebostäder har förmågan att tillfredsställa det behovet. Om man skulle överstiga 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde måste bostäder säljas ut. Den som tror att ägardirektivet på 17 procent inte påverkar, vet inget om planeringsprocessen på nya bostäder. Bolaget tvingas bryta mot direktivet om man börjar planera nya projekt om man inte samtidigt startar processen med försäljning. 2002 sålde Skövdebostäder ut 1132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta?

På bolagsdagen den 5 maj sa Skövdebostäders Anders Lindberg att det kommer att krävas resurser från bolagets sida att i enlighet med den nya formuleringen i ägardirektivet: Aktivt arbeta för att Skövdebostäder ska ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Detta sker på bekostnad av att all prioritering satts på att bygga och förvalta så många hyreslägenheter som Skövdebostäder haft potential till då det råder stor bostadsbrist. Att begränsa vårt kommunala bostadsbolag Skövdebostäders möjligheter att möta efterfrågan på hyresrätter verkar inte vidare klokt. Den befolkningsökning på 600 personer som Skövde behövt 2014 för att nå visionen 2025 om 60 000 invånare stannade på knappt hälften förra året. Skövde behöver en tillväxt på 600 invånare per år för att nå visionen och den främsta anledningen till att man missade målet så kapitalt förra året var att det inte fanns tillräckligt med bostäder.

Vi socialdemokrater vill göra något åt bostadsbristen nu! Vi hade använt Skövdebostäders fulla potential att bygga och förvalta hyresrätter utan begränsning på marknadsandel eller minska fokuseringen genom att tvinga bolaget att aktivt arbeta för att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Robert Ciabatti (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.