16 maj 2015 06:00

16 maj 2015 06:00

Försvarsuppgörelsen skapar förutsättningar

Debatt.:

Det är mycket viktigt att den försvars- och säkerhetspolitik som Sverige för har ett brett stöd såväl i politiken och är förankrad bland medborgarna. Grunden för Sveriges försvars- och utrikespolitik är att vi kan hävda vårt lands suveränitet och territoriella integritet, samt bidra till internationell fred och säkerhet.

Centerpartiet har alltid verkat för ett folkförankrat svenskt försvar och då är just den breda överenskommelsen som Centerpartiet och fyra av riksdagens övriga partier kommit överens om riktigt bra.

I försvarsförhandlingarna som avslutades för någon vecka sedan gick Centerpartiet in med kravet att det inte skulle bli några förbandsnedläggningar, i Skaraborg är det extra viktigt då vi har flera förband, samt utifrån tanken att hela vårt land ska kunna försvaras.

För Centerpartiet är det viktigt, precis som i Försvarsuppgörelsen, att Försvarsmakten skall gå från ett insatsförsvar till att tydligare inriktas på ett nationellt försvar. Det försämrade omvärldsläget kräver en förstärkt nationell försvarsförmåga.

Den breda försvarsöverenskommelsen är bra för Sverige och innebär ett trendbrott med mer pengar till Försvarsmakten. Från regeringens grundsumma på 6 miljarder lyckades vi förhandla upp detta till drygt 10 miljarder. Nästan en fördubbling.

Som en del i folkförankringen är det mycket positivt att planeringen av det civila försvaret återupptas, enligt försvarsuppgörelsen. Vi är alla en del av detta och genom ett brett engagemang och förankring i samhället bidrar vi till en förstärkt totalförsvarsförmåga.

Försvarsmakten är också viktig för Skaraborg och den regionala samhällsutvecklingen. Centerpartiet prioriterar därför resurser som utvecklar och förstärker våra förband. Det möjliggör fler arbetstillfällen och utvecklar viktiga kompetensplattformar när insatsförbanden stärks i detta område.

För att lyckas öka försvarsförmågan och att fler arbetstillfällen inom Försvarsmakten förläggs till Skaraborg krävs det att personalförsörjningen fungerar på ett fullgott sätt. Mer utbildning och information till befolkningen om Försvarsmakten och de olika yrken som finns. Men det krävs också att de olika anställningsavtalen inom Försvarsmakten är attraktiva på den öppna arbetsmarknaden.

Lika viktigt är att det finns bostäder i förbandskommunerna och i de angränsande kommunerna till Försvarsmaktens personal och till deras familjer. Därför ser vi det som viktigt att regeringen går vidare med att hitta bra lösningar med utgångspunkt i Stefan Ryding-Bergs, särskild utredare för Försvarsmaktens personalförsörjning, förslag om att Försvarsmakten skall kunna blockförhyra bostäder och hyra ut i andra hand till de Försvarsmaktsanställda.

Centerpartiet tar det nya säkerhetspolitiska läget i vårt närområde på största allvar och vi kommer aktivt att driva på i frågan om en förstärkt operativ förmåga i hela landet.

Daniel Bäckström (C)

försvarspolitisk talesperson, riksdagsledamot Säffle

Hans Johansson (C)

1:e vice distriktsordförande Falköping

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Kjell Sjölund (C)

oppositionsråd Karlsborg

Kent Folkesson (C)

distriktsordförande, gruppledare Lidköping

Det är mycket viktigt att den försvars- och säkerhetspolitik som Sverige för har ett brett stöd såväl i politiken och är förankrad bland medborgarna. Grunden för Sveriges försvars- och utrikespolitik är att vi kan hävda vårt lands suveränitet och territoriella integritet, samt bidra till internationell fred och säkerhet.

Centerpartiet har alltid verkat för ett folkförankrat svenskt försvar och då är just den breda överenskommelsen som Centerpartiet och fyra av riksdagens övriga partier kommit överens om riktigt bra.

I försvarsförhandlingarna som avslutades för någon vecka sedan gick Centerpartiet in med kravet att det inte skulle bli några förbandsnedläggningar, i Skaraborg är det extra viktigt då vi har flera förband, samt utifrån tanken att hela vårt land ska kunna försvaras.

För Centerpartiet är det viktigt, precis som i Försvarsuppgörelsen, att Försvarsmakten skall gå från ett insatsförsvar till att tydligare inriktas på ett nationellt försvar. Det försämrade omvärldsläget kräver en förstärkt nationell försvarsförmåga.

Den breda försvarsöverenskommelsen är bra för Sverige och innebär ett trendbrott med mer pengar till Försvarsmakten. Från regeringens grundsumma på 6 miljarder lyckades vi förhandla upp detta till drygt 10 miljarder. Nästan en fördubbling.

Som en del i folkförankringen är det mycket positivt att planeringen av det civila försvaret återupptas, enligt försvarsuppgörelsen. Vi är alla en del av detta och genom ett brett engagemang och förankring i samhället bidrar vi till en förstärkt totalförsvarsförmåga.

Försvarsmakten är också viktig för Skaraborg och den regionala samhällsutvecklingen. Centerpartiet prioriterar därför resurser som utvecklar och förstärker våra förband. Det möjliggör fler arbetstillfällen och utvecklar viktiga kompetensplattformar när insatsförbanden stärks i detta område.

För att lyckas öka försvarsförmågan och att fler arbetstillfällen inom Försvarsmakten förläggs till Skaraborg krävs det att personalförsörjningen fungerar på ett fullgott sätt. Mer utbildning och information till befolkningen om Försvarsmakten och de olika yrken som finns. Men det krävs också att de olika anställningsavtalen inom Försvarsmakten är attraktiva på den öppna arbetsmarknaden.

Lika viktigt är att det finns bostäder i förbandskommunerna och i de angränsande kommunerna till Försvarsmaktens personal och till deras familjer. Därför ser vi det som viktigt att regeringen går vidare med att hitta bra lösningar med utgångspunkt i Stefan Ryding-Bergs, särskild utredare för Försvarsmaktens personalförsörjning, förslag om att Försvarsmakten skall kunna blockförhyra bostäder och hyra ut i andra hand till de Försvarsmaktsanställda.

Centerpartiet tar det nya säkerhetspolitiska läget i vårt närområde på största allvar och vi kommer aktivt att driva på i frågan om en förstärkt operativ förmåga i hela landet.

Daniel Bäckström (C)

försvarspolitisk talesperson, riksdagsledamot Säffle

Hans Johansson (C)

1:e vice distriktsordförande Falköping

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Kjell Sjölund (C)

oppositionsråd Karlsborg

Kent Folkesson (C)

distriktsordförande, gruppledare Lidköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.