16 maj 2015 06:01

26 maj 2015 14:47

Nu krävs modiga beslut av våra politiker

MILJÖN.

Det allra största hotet mot vår globala miljö finns idag i den politik som gynnar förbränning av såväl förnyelsebart som fossila bränslen med kolföreningar. Orsaken är att all förbränning tar omvägen via våra hav och försurar till den grad att många organismer slås ut.

Det borde finnas en myndighet som övervakar alla beslut som rör utsläpp av koldioxid med övergripande hänsyn till den globala miljön. Det duger inte med att ha ”förnyelsebart” som mantra, det kan i många fall betyda förnyad attack på den globala miljön. Våra kommuner bygger upp enorma förbränningsanläggningar för fjärrvärme som producerar många ton koldioxid per timme som exempel.

För att långsiktigt få balans mot naturen krävs modiga beslut av våra politiker, till exempel att ha som mål att gynna vätgas inom transportsektorn, samt gynna energi från vatten/vind/sol. Att som enda land i värden missgynna ett koldioxidneutralt energislag via en effektskatt på kärnkraften missgynnar den globala miljön, men anses vara politiskt korrekt av många.

Den dagen då försurningen tilltar i sådan omfattning att även plankton börjar ge upp är det försent att åtgärda och grunden till det har lagts av dagens generation politiker.

Framtida generationer kanske fattar klokare beslut ...

Tack för ordet

Det borde finnas en myndighet som övervakar alla beslut som rör utsläpp av koldioxid med övergripande hänsyn till den globala miljön. Det duger inte med att ha ”förnyelsebart” som mantra, det kan i många fall betyda förnyad attack på den globala miljön. Våra kommuner bygger upp enorma förbränningsanläggningar för fjärrvärme som producerar många ton koldioxid per timme som exempel.

För att långsiktigt få balans mot naturen krävs modiga beslut av våra politiker, till exempel att ha som mål att gynna vätgas inom transportsektorn, samt gynna energi från vatten/vind/sol. Att som enda land i värden missgynna ett koldioxidneutralt energislag via en effektskatt på kärnkraften missgynnar den globala miljön, men anses vara politiskt korrekt av många.

Den dagen då försurningen tilltar i sådan omfattning att även plankton börjar ge upp är det försent att åtgärda och grunden till det har lagts av dagens generation politiker.

Framtida generationer kanske fattar klokare beslut ...

Tack för ordet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.