19 maj 2015 06:00

19 maj 2015 14:52

Där rök pensionärs-katten

POLITIK.

Pensioner. En senior i Skövde som uppbär 14 000 kronor per månad har mellan åren 2006 och 2015 sett sin skatt sänkt med drygt en tusenlapp per månad genom Alliansens successiva höjningar av grundavdraget. Grundavdraget är den del av inkomsten som man ej betalar inkomstskatt för.

Genom den konstruktionen blir andelen skatt som pensionärer sluppit störst för de med låg pension. Även den med 12 000 per månad har fått en extra tusenlapp över per månad efter skatt och har därmed undgått en tredjedel av den inkomstskatt som betalades före Alliansen. Effekten motsvarar en och en halv extra pensionsutbetalning per år.

Seniorer med låg inkomst är de som undgått i särklass högst andel av de totala pålagor de betalade innan. Socialdemokraterna vill bryta denna utveckling där äldre får mer pengar över i plånboken, genom att höja andra pålagor. De föreslår i departementskrivelse 2015:23 att hemtjänstavgifterna höjs med 220 kronor per månad.

Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kommer att öka med upp till 2 640 kronor per år. Det utraderar mycket av de förbättringar Alliansen gjort för de äldre med låg inkomst.

Var det denna pålaga de menade med att kämpa mot pensionärs-katten före valet? Få pensionärer lär ha råd med både katt och hemtjänst nu.

Genom den konstruktionen blir andelen skatt som pensionärer sluppit störst för de med låg pension. Även den med 12 000 per månad har fått en extra tusenlapp över per månad efter skatt och har därmed undgått en tredjedel av den inkomstskatt som betalades före Alliansen. Effekten motsvarar en och en halv extra pensionsutbetalning per år.

Seniorer med låg inkomst är de som undgått i särklass högst andel av de totala pålagor de betalade innan. Socialdemokraterna vill bryta denna utveckling där äldre får mer pengar över i plånboken, genom att höja andra pålagor. De föreslår i departementskrivelse 2015:23 att hemtjänstavgifterna höjs med 220 kronor per månad.

Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kommer att öka med upp till 2 640 kronor per år. Det utraderar mycket av de förbättringar Alliansen gjort för de äldre med låg inkomst.

Var det denna pålaga de menade med att kämpa mot pensionärs-katten före valet? Få pensionärer lär ha råd med både katt och hemtjänst nu.

  • Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.