19 maj 2015 06:01

19 maj 2015 06:01

Försvarsuppgörelsen kan få farliga konsekvenser

FÖRSVARET.

Den 17 april i år torgfördes en försvarsuppgörelse som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står bakom. Folkpartiet valde att inte stå bakom uppgörelsen.

Försvarsuppgörelsens 10,2 miljarder extra fram till år 2020 är hälften av vad ÖB visar behövs för att klara de uppgifter som regering och riksdag redan tidigare har fastställt. Denna tidigare beslutade styrka av försvarsmakten ligger på en mycket låg nivå för att kunna möta dagens och morgondagens hot mot Sverige. Nedskärningar av det svenska försvaret har systematiskt pågått de senaste årtiondena. Detta trots att Ryssland har upprustat under tio års tid.

Ryssland säger att de skyddar de rysktalandes intressen. Betänk att en stor minoritet av befolkningen i de baltiska länderna är rysktalande.

De baltiska länderna är medlemmar i Nato. Natos stadgar säger att om ett land blir angripet militärt så ska alla länder i Nato försvara detta land.

Vad har då detta med Skaraborg och Skövde att göra?

Jag skriver här om ett scenario om hur ett eventuellt ryskt angrepp på de baltiska länderna skulle kunna utvecklas till vår nackdel. Nato skulle kunna bistå de baltiska staterna genom att använda flygstridskrafter i stor utsträckning. Då får vi ett flygkrig runt och över Sverige. Gotland blir ett högintressant mål för Ryssland att ockupera i syfte att montera upp luftskydd mot Natos flygplan. Lika intressant blir det för Nato att förhindra detta. Enligt försvarsöverenskommelsen ska det placeras en stridsgrupp om 150 plus 80 soldater på Gotland. Är denna styrka avskräckande?

I detta scenario blir Lidköpingsområdet med Såtenäs/F7 och Skövdeområdet med dess arméförband tidigt ett primärt mål. Den stridsgrupp som placeras på Gotland har sitt understöd och eventuella förstärkningar i Skövde. Konsekvenserna för oss skaraborgare blir ohyggliga om vår försvarsmakt inte kan hindra dessa angrepp.

För att vårt risktagande inte ska bli för stort behöver det tillföras mer pengar per år för att ge försvarsmakten rimlig slagkraft sett mot hotbilden. Det tar upp mot tio år för oss att få till stånd nya kvalificerade krigsförband. Beslut om detta behöver fattas nu, det kan inte vänta!

Det yttersta målet för oss svenskar borde vara att bevara vår frihet och demokrati. Bäst är att vårt försvar är så starkt att motståndaren anser att nackdelarna är större än fördelarna med krigshandlingar mot Sverige. Se försvaret som en försäkring. Om det börjar brinna blir du tacksam för att du har betalt försäkringen.

Försvarets styrka kan inte bestämmas utifrån andra angelägna frågor i statsbudgeten. Försvarets styrka måste bestämmas utifrån hotbilden. Kan vi inte ordna detta själva kan en anslutning till Nato bli en konsekvens.

Jag ser att en nivåhöjning av försvarsanslagen i en nära framtid är nödvändig, en nivåhöjning som även Folkpartiet kan stå bakom.

Jan-Håkan Otterberg

fd överstelöjtnant i armén, medlem i Folkpartiet

Den 17 april i år torgfördes en försvarsuppgörelse som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står bakom. Folkpartiet valde att inte stå bakom uppgörelsen.

Försvarsuppgörelsens 10,2 miljarder extra fram till år 2020 är hälften av vad ÖB visar behövs för att klara de uppgifter som regering och riksdag redan tidigare har fastställt. Denna tidigare beslutade styrka av försvarsmakten ligger på en mycket låg nivå för att kunna möta dagens och morgondagens hot mot Sverige. Nedskärningar av det svenska försvaret har systematiskt pågått de senaste årtiondena. Detta trots att Ryssland har upprustat under tio års tid.

Ryssland säger att de skyddar de rysktalandes intressen. Betänk att en stor minoritet av befolkningen i de baltiska länderna är rysktalande.

De baltiska länderna är medlemmar i Nato. Natos stadgar säger att om ett land blir angripet militärt så ska alla länder i Nato försvara detta land.

Vad har då detta med Skaraborg och Skövde att göra?

Jag skriver här om ett scenario om hur ett eventuellt ryskt angrepp på de baltiska länderna skulle kunna utvecklas till vår nackdel. Nato skulle kunna bistå de baltiska staterna genom att använda flygstridskrafter i stor utsträckning. Då får vi ett flygkrig runt och över Sverige. Gotland blir ett högintressant mål för Ryssland att ockupera i syfte att montera upp luftskydd mot Natos flygplan. Lika intressant blir det för Nato att förhindra detta. Enligt försvarsöverenskommelsen ska det placeras en stridsgrupp om 150 plus 80 soldater på Gotland. Är denna styrka avskräckande?

I detta scenario blir Lidköpingsområdet med Såtenäs/F7 och Skövdeområdet med dess arméförband tidigt ett primärt mål. Den stridsgrupp som placeras på Gotland har sitt understöd och eventuella förstärkningar i Skövde. Konsekvenserna för oss skaraborgare blir ohyggliga om vår försvarsmakt inte kan hindra dessa angrepp.

För att vårt risktagande inte ska bli för stort behöver det tillföras mer pengar per år för att ge försvarsmakten rimlig slagkraft sett mot hotbilden. Det tar upp mot tio år för oss att få till stånd nya kvalificerade krigsförband. Beslut om detta behöver fattas nu, det kan inte vänta!

Det yttersta målet för oss svenskar borde vara att bevara vår frihet och demokrati. Bäst är att vårt försvar är så starkt att motståndaren anser att nackdelarna är större än fördelarna med krigshandlingar mot Sverige. Se försvaret som en försäkring. Om det börjar brinna blir du tacksam för att du har betalt försäkringen.

Försvarets styrka kan inte bestämmas utifrån andra angelägna frågor i statsbudgeten. Försvarets styrka måste bestämmas utifrån hotbilden. Kan vi inte ordna detta själva kan en anslutning till Nato bli en konsekvens.

Jag ser att en nivåhöjning av försvarsanslagen i en nära framtid är nödvändig, en nivåhöjning som även Folkpartiet kan stå bakom.

Jan-Håkan Otterberg

fd överstelöjtnant i armén, medlem i Folkpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.