19 maj 2015 06:00

19 maj 2015 14:53

Välkommen till 2015

SIMSJÖN.

Replik. Bäste ”Sommarboende i över 30 år”, vilka är ni bittra, missunnsamma grannar som hedrar tjänstemannen som avslog en Simsjöbo att bygga obetydligt större, otur för den. Men tur för den som fick bygga båthus på kommunens mark.

Angående kommunens röjning finns inget att erinra om, helt fackmannamässigt utfört då det inte lämnades halva träd kvar, däremot påtalades efterarbetet.

Vad Villestigen beträffar har ingen haft en önskan om breddning av vägen, helt taget ur luften. Det som efterfrågades var bara en normal skötsel av kommunens väg då den ständigt trafikeras av tung trafik, vilket den inte är dimensionerad för. Det borde ligga i kommunens intresse då Ryttmästarbostället är ett stort turistmål.

Välkommen till 2015, vad/vem är det som säger att Simsjön är anpassad endast för ”sommarboende”? Nya moderna fritidshus byggs som är anpassade för åretruntboende, vare sig man vill bo hemma eller borta. Vad gäller anpassning i Simsjön så följs Skövde kommuns lagar. Vem förstör den slingrande vägen upp till sjön? Och bilrace på våra vägar, vänligen ring 11414.

När det gäller sopning av vägar skall villkoren vara desamma i hela kommunen.

Vi delar inte era synpunkter om att permanent boende förstör. Snarare tvärtom, är det något permanentboende har fört med sig så är det ökad social gemenskap och ett större engagemang för det vackra området i Simsjön. Det ni skrev om att nyinflyttade dikterar villkoren, är ju direkt pinsamt, inte värt att kommentera, skäms! Vem skall diktera villkoren för boenden i Simsjön – du/ni?

Angående kommunens röjning finns inget att erinra om, helt fackmannamässigt utfört då det inte lämnades halva träd kvar, däremot påtalades efterarbetet.

Vad Villestigen beträffar har ingen haft en önskan om breddning av vägen, helt taget ur luften. Det som efterfrågades var bara en normal skötsel av kommunens väg då den ständigt trafikeras av tung trafik, vilket den inte är dimensionerad för. Det borde ligga i kommunens intresse då Ryttmästarbostället är ett stort turistmål.

Välkommen till 2015, vad/vem är det som säger att Simsjön är anpassad endast för ”sommarboende”? Nya moderna fritidshus byggs som är anpassade för åretruntboende, vare sig man vill bo hemma eller borta. Vad gäller anpassning i Simsjön så följs Skövde kommuns lagar. Vem förstör den slingrande vägen upp till sjön? Och bilrace på våra vägar, vänligen ring 11414.

När det gäller sopning av vägar skall villkoren vara desamma i hela kommunen.

Vi delar inte era synpunkter om att permanent boende förstör. Snarare tvärtom, är det något permanentboende har fört med sig så är det ökad social gemenskap och ett större engagemang för det vackra området i Simsjön. Det ni skrev om att nyinflyttade dikterar villkoren, är ju direkt pinsamt, inte värt att kommentera, skäms! Vem skall diktera villkoren för boenden i Simsjön – du/ni?

  • Ett Simsjön för alla

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.