20 maj 2015 06:00

20 maj 2015 06:00

Skaraborg unga är vinnare

Debatt.:

Bostadsbristen är något som håller tillbaka människor och som hindrar dem från att liva det liv de vill leva. Det kan handla om att inte kunna ta det där jobbet, rekrytera någon från en annan ort till sitt företag, börja på utbildningen man kommit in på, eller att helt enkelt äntligen få flytta hemifrån. I media presenteras det ofta som ett storstadsproblem, men vi känner igen situationen från många av Skaraborgs kommuner. I slutändan är det främst unga som drabbas.

Trots att ekonomin återhämtar sig är bostadsbyggandet inte högre än det var innan krisen. Det byggs helt enkelt alldeles för litet. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Den som inte har fast anställning har svårt att få lån för en bostadsrätt. Den som inte vet om jobbet eller utbildningen blir långvarig vill förstås kunna flytta till en annan ort utan att behöva göra en investering i miljonklassen.

Jämfört med andra länder investerar Sverige ganska litet i bostadssektorn. Den stora merparten av det staten bidrar med är dessutom skattesubventioner av ombyggnation av småhus och bostadsrätter – inte nybyggnation. Därför föreslår regeringen att vi minskar något på bidraget till ombyggnation – rot – för att istället ge ett stöd till nybyggnation av hyresrätter. Därmed blir det lättare att få kalkylen att gå ihop, och fler byggprojekt kommer att bli just hyresrätter. Idag är hyresrätten missgynnad på en rad sätt jämfört med att bygga och bo i bostadsrätter och småhus. De skillnaderna jämnas ut med detta stöd. Liknande stöd har funnits tidigare och de har fungerat bra.

Det finns förstås fler saker som håller tillbaka byggandet. Byråkratin är för omfattande, vilket fördröjer och fördyrar nybyggnation. Det vill regeringen ta krafttag emot genom att förenkla behandlingen av överklaganden och genom att stödja de kommuner ekonomiskt som gör allt vad de kan för att det ska byggas mer.

Vi socialdemokrater är kritiska till de borgerliga regeringarnas bostadspolitik, som främst gick ut på större friggebodar och att ge stöd till andrahandsuthyrning snarare än att bygga nytt. Men vi vill inte riva upp tidigare beslut bara för sakens skull. Tvärtom vill vi lägga till egna initiativ. Därmed förändras Sveriges bostadspolitik så att målet om att fler i vårt land ska ha en egen bostad hamnar i fokus. Då blir också Skaraborgs unga en vinnare.

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Bostadsbristen är något som håller tillbaka människor och som hindrar dem från att liva det liv de vill leva. Det kan handla om att inte kunna ta det där jobbet, rekrytera någon från en annan ort till sitt företag, börja på utbildningen man kommit in på, eller att helt enkelt äntligen få flytta hemifrån. I media presenteras det ofta som ett storstadsproblem, men vi känner igen situationen från många av Skaraborgs kommuner. I slutändan är det främst unga som drabbas.

Trots att ekonomin återhämtar sig är bostadsbyggandet inte högre än det var innan krisen. Det byggs helt enkelt alldeles för litet. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Den som inte har fast anställning har svårt att få lån för en bostadsrätt. Den som inte vet om jobbet eller utbildningen blir långvarig vill förstås kunna flytta till en annan ort utan att behöva göra en investering i miljonklassen.

Jämfört med andra länder investerar Sverige ganska litet i bostadssektorn. Den stora merparten av det staten bidrar med är dessutom skattesubventioner av ombyggnation av småhus och bostadsrätter – inte nybyggnation. Därför föreslår regeringen att vi minskar något på bidraget till ombyggnation – rot – för att istället ge ett stöd till nybyggnation av hyresrätter. Därmed blir det lättare att få kalkylen att gå ihop, och fler byggprojekt kommer att bli just hyresrätter. Idag är hyresrätten missgynnad på en rad sätt jämfört med att bygga och bo i bostadsrätter och småhus. De skillnaderna jämnas ut med detta stöd. Liknande stöd har funnits tidigare och de har fungerat bra.

Det finns förstås fler saker som håller tillbaka byggandet. Byråkratin är för omfattande, vilket fördröjer och fördyrar nybyggnation. Det vill regeringen ta krafttag emot genom att förenkla behandlingen av överklaganden och genom att stödja de kommuner ekonomiskt som gör allt vad de kan för att det ska byggas mer.

Vi socialdemokrater är kritiska till de borgerliga regeringarnas bostadspolitik, som främst gick ut på större friggebodar och att ge stöd till andrahandsuthyrning snarare än att bygga nytt. Men vi vill inte riva upp tidigare beslut bara för sakens skull. Tvärtom vill vi lägga till egna initiativ. Därmed förändras Sveriges bostadspolitik så att målet om att fler i vårt land ska ha en egen bostad hamnar i fokus. Då blir också Skaraborgs unga en vinnare.

Erik Ezelius

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.