21 maj 2015 06:00

21 maj 2015 06:00

Löfvens jobbfientliga politik

Debatt:

Efter att vårbudgeten presenterats har nu Stefan Löfvens förslag karaktäriserats av en kraftig vänstersväng med en tydligt jobbfientlig politik. Det övergripande temat är att regeringen nu ska slå sönder Alliansens lyckade reformer samtidigt som skatten på jobb och företagande höjs kraftigt.

Det politiskt oberoende Konjunkturinstitutet har sammantaget bedömt effekterna av den budget som regeringen lagt fram. Deras slutsats är att de aviserade åtgärderna leder till något högre jämviktsarbetslöshet. Regeringens politik leder alltså till att färre får möjlighet till jobb.

Ett av Löfvens vallöften var att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Från Moderaterna välkomnar vi alltid ambitiösa mål som syftar till att stärka arbetslinjen. Men problemet är att S politik inte leder till nya jobb. RUT och ROT har skapat många nya jobb trots lågkonjunktur och global finanskris. När regeringen nu försämrar både RUT och ROT leder även det till färre jobb.

Vänsterregeringens jobbpolitik utgörs av tomma löften. Regeringen satsar 350 miljoner kronor samtidigt som man höjer skatten med 27 miljarder kronor på jobb och företagande. För varje krona som man satsar tar man alltså in 87 kronor i skatt. Med andra ord ett stenhårt slag mot jobben i Sverige och i Skaraborg.

Det är inte på regeringskansliet i Stockholm man skapar de nya ungdomsjobben i vårt land. Små och medelstora växande företag är de som anställer unga och därmed skapar de arbetstillfällen vi behöver. Svensk Handel har räknat på vad kostnaderna i handeln kommer öka med i och med av höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Räknat på en genomsnittlig lön på 22 000 kronor i månaden motsvarar kostnadsökningen 2073 st heltidsjobb enbart i Västra Götalands län.

Vi saknar dessutom studier som visar antalet unga som tack vare alliansens jobbpolitik slapp förlora sitt jobb under denna tid av global finanskris. Varje kille eller tjej som fick behålla sitt jobb betyder lika mycket som de som nyanställdes.

Den framgångsrika jobbpolitiken som alliansregeringen förde bidrog till att över 350 000 nya jobb växte fram mellan 2006-2014, trots global finanskris och lågkonjunktur. Höjda skatter och försämringar för jobb och företagande kommer leda till att färre får en egen inkomst.

Färre i arbete ger lägre skatteintäkter vilket innebär mindre pengar till skola, vård och omsorg vilket är mycket olyckligt.

Det är dags att byta ut Stefan Löfven och den rödgröna regeringen i nästa val – vilket kommer att ske senast 2018.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Efter att vårbudgeten presenterats har nu Stefan Löfvens förslag karaktäriserats av en kraftig vänstersväng med en tydligt jobbfientlig politik. Det övergripande temat är att regeringen nu ska slå sönder Alliansens lyckade reformer samtidigt som skatten på jobb och företagande höjs kraftigt.

Det politiskt oberoende Konjunkturinstitutet har sammantaget bedömt effekterna av den budget som regeringen lagt fram. Deras slutsats är att de aviserade åtgärderna leder till något högre jämviktsarbetslöshet. Regeringens politik leder alltså till att färre får möjlighet till jobb.

Ett av Löfvens vallöften var att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Från Moderaterna välkomnar vi alltid ambitiösa mål som syftar till att stärka arbetslinjen. Men problemet är att S politik inte leder till nya jobb. RUT och ROT har skapat många nya jobb trots lågkonjunktur och global finanskris. När regeringen nu försämrar både RUT och ROT leder även det till färre jobb.

Vänsterregeringens jobbpolitik utgörs av tomma löften. Regeringen satsar 350 miljoner kronor samtidigt som man höjer skatten med 27 miljarder kronor på jobb och företagande. För varje krona som man satsar tar man alltså in 87 kronor i skatt. Med andra ord ett stenhårt slag mot jobben i Sverige och i Skaraborg.

Det är inte på regeringskansliet i Stockholm man skapar de nya ungdomsjobben i vårt land. Små och medelstora växande företag är de som anställer unga och därmed skapar de arbetstillfällen vi behöver. Svensk Handel har räknat på vad kostnaderna i handeln kommer öka med i och med av höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Räknat på en genomsnittlig lön på 22 000 kronor i månaden motsvarar kostnadsökningen 2073 st heltidsjobb enbart i Västra Götalands län.

Vi saknar dessutom studier som visar antalet unga som tack vare alliansens jobbpolitik slapp förlora sitt jobb under denna tid av global finanskris. Varje kille eller tjej som fick behålla sitt jobb betyder lika mycket som de som nyanställdes.

Den framgångsrika jobbpolitiken som alliansregeringen förde bidrog till att över 350 000 nya jobb växte fram mellan 2006-2014, trots global finanskris och lågkonjunktur. Höjda skatter och försämringar för jobb och företagande kommer leda till att färre får en egen inkomst.

Färre i arbete ger lägre skatteintäkter vilket innebär mindre pengar till skola, vård och omsorg vilket är mycket olyckligt.

Det är dags att byta ut Stefan Löfven och den rödgröna regeringen i nästa val – vilket kommer att ske senast 2018.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.