22 maj 2015 06:00

22 maj 2015 06:00

Fairtrade underlättar för konsumenten

RÄTTVIS HANDEL.

Replik. Tack för din replik på vår insändare Lennart Karlsson! Vi ser detta som ett tillfälle att lära oss något nytt och tycker det är positivt med diskussioner och att det finns intresse för rättvis handel.

Vi vill uppmuntra alla initiativ som gör att producenter får förbättrade levnads och arbetsförhållanden, och som vi ser det finns det inget motsatsförhållande mellan så kallad Direct Trade och Fairtrade. Det som utmärker Fairtrade är det finns tydligt uppsatta kriterier om vilka krav som ställs på odlare respektive köpare samt vilka fördelar de åtnjuter av certifieringen, samt att detta kontrolleras av en oberoende part. Detta underlättar för konsumenten som annars behöver hålla sig informerad kring varje enskilt företags policy och arbetssätt.

Långvariga handelsförbindelser mellan odlare och rosteri utan mellanhänder som man använder sig av inom Direct Trade kan vara ett starkt verktyg för att förbättra förhållandena för odlare, och det finns många exempel på lyckade samarbeten.

Skövde Församling har valt att satsa framför allt på Fairtrade, men ser ingen anledning till att två goda ting inte kan existera parallellt.

Sanna Ellesjö och Ingrid Åberg

Fairtrade-ambassadörer i Skövde Församling

Vi vill uppmuntra alla initiativ som gör att producenter får förbättrade levnads och arbetsförhållanden, och som vi ser det finns det inget motsatsförhållande mellan så kallad Direct Trade och Fairtrade. Det som utmärker Fairtrade är det finns tydligt uppsatta kriterier om vilka krav som ställs på odlare respektive köpare samt vilka fördelar de åtnjuter av certifieringen, samt att detta kontrolleras av en oberoende part. Detta underlättar för konsumenten som annars behöver hålla sig informerad kring varje enskilt företags policy och arbetssätt.

Långvariga handelsförbindelser mellan odlare och rosteri utan mellanhänder som man använder sig av inom Direct Trade kan vara ett starkt verktyg för att förbättra förhållandena för odlare, och det finns många exempel på lyckade samarbeten.

Skövde Församling har valt att satsa framför allt på Fairtrade, men ser ingen anledning till att två goda ting inte kan existera parallellt.

Sanna Ellesjö och Ingrid Åberg

Fairtrade-ambassadörer i Skövde Församling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.