22 maj 2015 06:00

22 maj 2015 06:00

Vi känner oss oskyldigt uthängda

SIMSJÖN.

Beträffande det båthus, som nämns i insändaren, plus kommentarerna angående tjänstemannens avslag av bygglov, känner jag – vi – oss oskyldigt uthängda av skribenten.

Varken jag eller ”plåtis”, som äger båthuset, har skrivit insändaren ”Sommarboende i Simsjön i över 30 år”. Vi är nämligen barnfödda här uppe och har bott i Simsjön i 73 respektive 67 år och trivts förträffligt.

Vad beträffar båthus och brygga uppfördes de på 40-talet av mina morbröder, med tillåtelse av dåvarande Karl Ek i Våmbs kommun, som då ägde marken. Senare inkorporerades Våmb med Skövde kommun, då också tillstånd gavs, att i fortsättningen låta dem stå kvar och användas.

Det har under alla dessa år inte stört någon förrän nu!

Vad beträffar kommunens hantering av bygglov, har jag aldrig haft synpunkter på andras bygglov. Däremot har åtminstone två av mina grannar tillåtits att bygga närmare min tomtgräns än stipulerade 4,5 meter.

Eftersom jag tycks bo nära den anonyma insändarskribenten till ”Ett vackert Simsjön för alla”, alla vet ju vem som äger båthuset och alla tror att jag skrivit insändaren ”Sommarboende i Simsjön i över 30 år”, så kräver jag en ursäkt, helst personligen, inte genom en anonym insändare.

Dessa insändarskriverier främjar tyvärr inte ökad social gemenskap och engagemang i Villeviken. Man tar seden dit man kommer och trivs man inte, så kanske det finns andra miljöer att finna, som kanske passar insändarskribenten bättre.

Hans-Olof Sundh

Villestigen 72

Varken jag eller ”plåtis”, som äger båthuset, har skrivit insändaren ”Sommarboende i Simsjön i över 30 år”. Vi är nämligen barnfödda här uppe och har bott i Simsjön i 73 respektive 67 år och trivts förträffligt.

Vad beträffar båthus och brygga uppfördes de på 40-talet av mina morbröder, med tillåtelse av dåvarande Karl Ek i Våmbs kommun, som då ägde marken. Senare inkorporerades Våmb med Skövde kommun, då också tillstånd gavs, att i fortsättningen låta dem stå kvar och användas.

Det har under alla dessa år inte stört någon förrän nu!

Vad beträffar kommunens hantering av bygglov, har jag aldrig haft synpunkter på andras bygglov. Däremot har åtminstone två av mina grannar tillåtits att bygga närmare min tomtgräns än stipulerade 4,5 meter.

Eftersom jag tycks bo nära den anonyma insändarskribenten till ”Ett vackert Simsjön för alla”, alla vet ju vem som äger båthuset och alla tror att jag skrivit insändaren ”Sommarboende i Simsjön i över 30 år”, så kräver jag en ursäkt, helst personligen, inte genom en anonym insändare.

Dessa insändarskriverier främjar tyvärr inte ökad social gemenskap och engagemang i Villeviken. Man tar seden dit man kommer och trivs man inte, så kanske det finns andra miljöer att finna, som kanske passar insändarskribenten bättre.

Hans-Olof Sundh

Villestigen 72

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.