23 maj 2015 06:00

23 maj 2015 06:00

Skövde är en attraktiv kommun

Debatt.:

Tillväxt, till och med ökad tillväxt, är ett mantra som hörs från alliansen. Men varför? Egentligen är frågan mycket enkel att besvara då vårt ekonomiska system kräver ökad tillväxt för att fungera. Att förändra vår syn på den ekonomiska modellen som vi har idag är en lång och svår process men lyckligtvis pågående sedan många år.

Men, hur gör vi med kravet på tillväxten under tiden? Vi kan börja med att se på vad den gör med vårt samhälle egentligen: Tillväxt under förhållanden där resurserna till synes är obegränsade ger ökat välstånd, mer konsumtion vilken i sin tur ökar tillväxten. Det låter som ett fantastiskt bra samhälle, vilket det till stora delar är.

Men, det finns alltid men, när resurserna för tillväxten börjar bli knappa, när kostnaderna ökar för vårt välstånd, bland annat för att vi blir äldre och friskare som en positiv konsekvens av tillväxten, när kostnaderna för tillväxtens så nödvändiga konsumtions påverkan på vår natur och vårt klimat kommer i kapp oss, vad gör vi då? Jo vi vill ha mer tillväxt! Hur tänkte vi då?

En av de begränsande faktorerna för tillväxt i Sverige och Skövde idag är bristen på medborgare. I visionen för Skövdes tillväxt fram till 2025 finns en önskan att nya Skövdebor skall flytta in från grannkommunerna, andra delar av landet etc. Problemet är att även de regionerna har samma problem med en åldrande, friskare befolkning, med kostnader för klimatrelaterade problem.

En relevant fråga att ställa sig är; var kommer alla människor från? Precis som för tomten verkar frågan vara svår att besvara för en del. Men lösningen finns ju där framför fötterna på oss, men många ser dem som en utgift istället för den resurs de är. Lösningen är lika enkel som genial, Sverige och Skövde har ett behov av fler medborgare, och då helst en befolkningsgrupp som har en annan demografisk struktur än vad vi har. Sveriges befolkning, och Skövdes, har en allt äldre, friskare befolkning. Vi behöver tillväxten för att kunna säkerställa deras pension, deras välfärd och deras vård.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill göra Skövde attraktivt för våra nya svenskar. Invandrare som grupp har precis den demografiska struktur som efterfrågas, de är yngre, de är mer välutbildade och inte minst; de vill flytta hit och bli integrerade i vårt samhälle.

Det gäller att vara bland de första kommunerna att inse potentialen av denna tillväxtresurs innan den som så många andra resurser tar slut. Är ni med Alliansen? Socialdemokrater? Vänsterpartister? Och Sverigedemokrater? Är ni med Miljöpartiet de gröna i Skövde på att utveckla vår kommun och vår region mot framtiden, mot en stabil tillväxt grundad på bättre integration och ett vänligare bemötande. Låt budkaveln gå runt att Skövde kommun tar emot invånare som vill utveckla vår region.

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Tillväxt, till och med ökad tillväxt, är ett mantra som hörs från alliansen. Men varför? Egentligen är frågan mycket enkel att besvara då vårt ekonomiska system kräver ökad tillväxt för att fungera. Att förändra vår syn på den ekonomiska modellen som vi har idag är en lång och svår process men lyckligtvis pågående sedan många år.

Men, hur gör vi med kravet på tillväxten under tiden? Vi kan börja med att se på vad den gör med vårt samhälle egentligen: Tillväxt under förhållanden där resurserna till synes är obegränsade ger ökat välstånd, mer konsumtion vilken i sin tur ökar tillväxten. Det låter som ett fantastiskt bra samhälle, vilket det till stora delar är.

Men, det finns alltid men, när resurserna för tillväxten börjar bli knappa, när kostnaderna ökar för vårt välstånd, bland annat för att vi blir äldre och friskare som en positiv konsekvens av tillväxten, när kostnaderna för tillväxtens så nödvändiga konsumtions påverkan på vår natur och vårt klimat kommer i kapp oss, vad gör vi då? Jo vi vill ha mer tillväxt! Hur tänkte vi då?

En av de begränsande faktorerna för tillväxt i Sverige och Skövde idag är bristen på medborgare. I visionen för Skövdes tillväxt fram till 2025 finns en önskan att nya Skövdebor skall flytta in från grannkommunerna, andra delar av landet etc. Problemet är att även de regionerna har samma problem med en åldrande, friskare befolkning, med kostnader för klimatrelaterade problem.

En relevant fråga att ställa sig är; var kommer alla människor från? Precis som för tomten verkar frågan vara svår att besvara för en del. Men lösningen finns ju där framför fötterna på oss, men många ser dem som en utgift istället för den resurs de är. Lösningen är lika enkel som genial, Sverige och Skövde har ett behov av fler medborgare, och då helst en befolkningsgrupp som har en annan demografisk struktur än vad vi har. Sveriges befolkning, och Skövdes, har en allt äldre, friskare befolkning. Vi behöver tillväxten för att kunna säkerställa deras pension, deras välfärd och deras vård.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill göra Skövde attraktivt för våra nya svenskar. Invandrare som grupp har precis den demografiska struktur som efterfrågas, de är yngre, de är mer välutbildade och inte minst; de vill flytta hit och bli integrerade i vårt samhälle.

Det gäller att vara bland de första kommunerna att inse potentialen av denna tillväxtresurs innan den som så många andra resurser tar slut. Är ni med Alliansen? Socialdemokrater? Vänsterpartister? Och Sverigedemokrater? Är ni med Miljöpartiet de gröna i Skövde på att utveckla vår kommun och vår region mot framtiden, mot en stabil tillväxt grundad på bättre integration och ett vänligare bemötande. Låt budkaveln gå runt att Skövde kommun tar emot invånare som vill utveckla vår region.

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.