23 maj 2015 06:01

23 maj 2015 06:01

Alla ska med, men bara om du är som alla andra?

RESPEKT.

Sverige är känt för att vara ett land där alla tas om hand; ett jämlikt samhälle där samtliga har tillgång till högklassig fri skola och sjukvård, där både mammor och pappor åtnjuter långa föräldraledigheter och där facket ser till så att ingen behandlas illa på jobbet. Vi klappar oss själva på axeln och lapar glatt i oss det beröm som ges. Sverige, ett homogent samhälle i norr, där mottot alla ska vara likadana och lagom sitter djupt rotat i våra ryggrader.

Skolan fungerar likadant, alla måste passa in i samma mall. De som inte gör det blir utpekade som bråkstakar, problembarn. Men alla lär sig inte likadant, alla utvecklas inte i samma takt. Vissa har lätt för att lära, andra behöver mer tid. Som lärare är det ens ansvar att se till så att samtliga barn i klassen följer med i lärandet, och finner passionen i att lära sig och söka kunskap även utanför skolplanen. Något som inte är möjligt utan engagerade och uppmuntrande föräldrar. Det är vårt ansvar att tillsammans bygga barns självförtroende och väcka deras lust att upptäcka världen. För det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Risken är att ett barn som tidigt utpekas som jobbig, elak eller bråkig inte bara identifieras av andra som sådan, utan ännu värre kommer att identifiera sig själv med de orden. Att från en ung ålder stämplas på detta vis är förödande och något som kan komma att ha en kraftig negativ påverkan på barnet – för all framtid.

Vi måste öppna ögonen och inse vikten av varje människas värde och respektera varandras olikheter, för vi lär oss mer av någon som tänker annorlunda än de som är precis som du. Vi måste se varandra som personer – inte endast hur vi agerar när vi är trötta, arga eller frustrerade. Eller på grund av vår hudfärg, religion, sociala bakgrund eller sexuella läggning.

Vi måste lära oss att uppmuntra olikhet, innovation och nytänkande. Med alla de resurser som vi har borde vi kunna se till så att alla får en plats. Det räcker inte att sitta och gratulera varandra, vi måste ta ett steg tillbaka och noga granska de fel och brister vi har – endast då kan vi lösa dem och bygga ett starkare samhälle.

Ett samhälle där alla är med.

Kristina Leuchowius

Skolan fungerar likadant, alla måste passa in i samma mall. De som inte gör det blir utpekade som bråkstakar, problembarn. Men alla lär sig inte likadant, alla utvecklas inte i samma takt. Vissa har lätt för att lära, andra behöver mer tid. Som lärare är det ens ansvar att se till så att samtliga barn i klassen följer med i lärandet, och finner passionen i att lära sig och söka kunskap även utanför skolplanen. Något som inte är möjligt utan engagerade och uppmuntrande föräldrar. Det är vårt ansvar att tillsammans bygga barns självförtroende och väcka deras lust att upptäcka världen. För det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Risken är att ett barn som tidigt utpekas som jobbig, elak eller bråkig inte bara identifieras av andra som sådan, utan ännu värre kommer att identifiera sig själv med de orden. Att från en ung ålder stämplas på detta vis är förödande och något som kan komma att ha en kraftig negativ påverkan på barnet – för all framtid.

Vi måste öppna ögonen och inse vikten av varje människas värde och respektera varandras olikheter, för vi lär oss mer av någon som tänker annorlunda än de som är precis som du. Vi måste se varandra som personer – inte endast hur vi agerar när vi är trötta, arga eller frustrerade. Eller på grund av vår hudfärg, religion, sociala bakgrund eller sexuella läggning.

Vi måste lära oss att uppmuntra olikhet, innovation och nytänkande. Med alla de resurser som vi har borde vi kunna se till så att alla får en plats. Det räcker inte att sitta och gratulera varandra, vi måste ta ett steg tillbaka och noga granska de fel och brister vi har – endast då kan vi lösa dem och bygga ett starkare samhälle.

Ett samhälle där alla är med.

Kristina Leuchowius

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.