25 maj 2015 06:00

25 maj 2015 06:00

Dra tillbaka förslaget om att beskatta solenergi!

Debatt.:

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen agerar på tvärs med utvecklingen av ett hållbart samhälle, när de nu föreslår beskattning av egenproducerad solel. En spirande boom för solcellsinvesteringar i Sverige står för dörren. Det finns mängder av tak runtom i landet som kan bidra till framtidens hållbara elproduktion. Svenska folket är med på noterna och en överväldigande majoritet av befolkningen vill ställa om energiproduktionen så att den kommer från förnybara källor. En satsning inom dessa områden är också en investering i framtidens jobb. Nya gröna jobb, som kan bidra till att säkra välfärden för kommande generationer.

Helt obegripligt föreslår nu regeringen en energiskatt på produktionen av förnybar energi. Förslaget kom som en blixt från klar himmel. Att slå till bromsen för en fortsatt omställning är obegripligt. Förslaget innebär att om installationer för solel har en toppeffekt på mer än 144 kilowatt, så beskattas produktionen oavsett om den konsumeras för eget behov eller inte. Det är en skatt som drabbar helt omotiverat utifrån administrativa gränser.

Eftersom stora Västra Götalandsregionen ändå är en enda juridisk person/ett organisationsnummer fungerar skatten som en broms för fortsatta investeringar i solel, då våra anläggningar räknas samman och all solel beskattas. Befriade från skatt blir villaägare och företag/organisationer som har delat upp sin elproduktion i mindre enheter. En Ica-affär är en liten organisation som slipper skatt om de har solel i en egen anläggning. En Coop-butik ingår i en samlad administration och får därför betala skatt för sin solelsproduktion i en identisk anläggning.

Förslaget motverkar regeringens politiska ambitioner. De går vilse i sin iver att höja statens intäkter. Regeringen borde istället ta ansvar för att styrmedlen ger en omställning i linje med de långsiktiga målen om hållbarhet och minskad klimatpåverkan. I Västra Götalandsregionen finns det flera sjukhus med stora tak som har eller kan få anläggningar för solel. Om energin beskattas med 30 öre per kilowattimme blir investeringarna svårare att klara av.

Vi föreslår regeringen att ta sitt förnuft till fånga och dra tillbaka förslaget om en särskild energiskatt på elproduktion från sol, vind och vågor.

Fahimeh Nordborg (V)

ledamot i miljönämnden

Sören Kviberg (V)

ersättare i miljönämnden

Jan Alexandersson (V)

ledamot i regionutvecklingsnämnden

Marie Lindén (V)

ersättare i regionutvecklingsnämnden

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen agerar på tvärs med utvecklingen av ett hållbart samhälle, när de nu föreslår beskattning av egenproducerad solel. En spirande boom för solcellsinvesteringar i Sverige står för dörren. Det finns mängder av tak runtom i landet som kan bidra till framtidens hållbara elproduktion. Svenska folket är med på noterna och en överväldigande majoritet av befolkningen vill ställa om energiproduktionen så att den kommer från förnybara källor. En satsning inom dessa områden är också en investering i framtidens jobb. Nya gröna jobb, som kan bidra till att säkra välfärden för kommande generationer.

Helt obegripligt föreslår nu regeringen en energiskatt på produktionen av förnybar energi. Förslaget kom som en blixt från klar himmel. Att slå till bromsen för en fortsatt omställning är obegripligt. Förslaget innebär att om installationer för solel har en toppeffekt på mer än 144 kilowatt, så beskattas produktionen oavsett om den konsumeras för eget behov eller inte. Det är en skatt som drabbar helt omotiverat utifrån administrativa gränser.

Eftersom stora Västra Götalandsregionen ändå är en enda juridisk person/ett organisationsnummer fungerar skatten som en broms för fortsatta investeringar i solel, då våra anläggningar räknas samman och all solel beskattas. Befriade från skatt blir villaägare och företag/organisationer som har delat upp sin elproduktion i mindre enheter. En Ica-affär är en liten organisation som slipper skatt om de har solel i en egen anläggning. En Coop-butik ingår i en samlad administration och får därför betala skatt för sin solelsproduktion i en identisk anläggning.

Förslaget motverkar regeringens politiska ambitioner. De går vilse i sin iver att höja statens intäkter. Regeringen borde istället ta ansvar för att styrmedlen ger en omställning i linje med de långsiktiga målen om hållbarhet och minskad klimatpåverkan. I Västra Götalandsregionen finns det flera sjukhus med stora tak som har eller kan få anläggningar för solel. Om energin beskattas med 30 öre per kilowattimme blir investeringarna svårare att klara av.

Vi föreslår regeringen att ta sitt förnuft till fånga och dra tillbaka förslaget om en särskild energiskatt på elproduktion från sol, vind och vågor.

Fahimeh Nordborg (V)

ledamot i miljönämnden

Sören Kviberg (V)

ersättare i miljönämnden

Jan Alexandersson (V)

ledamot i regionutvecklingsnämnden

Marie Lindén (V)

ersättare i regionutvecklingsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.