25 maj 2015 06:00

25 maj 2015 06:00

Behåll psykiatrin i Falköping!

PSYKIATRIN.

Närhet. Centerpartiet vill att akut- och slutenvård inom psykiatrin finns kvar i Falköping.

Patientsäkerhet diskuteras inför beslutet om psykiatrins placering. För oss är det en självklar aspekt i beslutet! Frågan är vad man lägger in i ordet patientsäkerhet.

För oss handlar det om närhet till vård inom rimlig tid. Det handlar om att det finns personal med rätt kompetens. Detta för att säkerställa rätt vård.

Vi vet att personer med psykisk ohälsa ofta upplever det skrämmande med mycket folk och stora komplex. Det kan i sin tur medföra att man väljer att inte söka vård.

• Vi vill att det finns mindre decentraliserade sjukhus med närhet till snabb vård.

Vi vet att närheten till natursköna miljöer påverkar tillfrisknandet på ett positivt sätt.

• Vi vill att personer med psykisk ohälsa ska ha närhet till den natur som Mössberg kan ge.

Vi vet att kompentensförsörjning är en viktig del när det gäller personal inom vården och psykiatrin.

• Vi vill att Lärcenter blir ett kompentensnav för utbildning inom psykiatriska yrkesområden med närhet till praktik på Falköpings sjukhus.

Centerpartiet i Falköping vill att beslutet om att placera slutenvården inom psykiatrin i Falköping, som togs så sent som 2013, bibehålls.

Centerpartiet vill att akut- och slutenvård inom psykiatrin finns kvar i Falköping.

För Centerpartiet i Falköping

Karola Svensson, gruppledare

Hans Johansson, kretsordförande

Patientsäkerhet diskuteras inför beslutet om psykiatrins placering. För oss är det en självklar aspekt i beslutet! Frågan är vad man lägger in i ordet patientsäkerhet.

För oss handlar det om närhet till vård inom rimlig tid. Det handlar om att det finns personal med rätt kompetens. Detta för att säkerställa rätt vård.

Vi vet att personer med psykisk ohälsa ofta upplever det skrämmande med mycket folk och stora komplex. Det kan i sin tur medföra att man väljer att inte söka vård.

• Vi vill att det finns mindre decentraliserade sjukhus med närhet till snabb vård.

Vi vet att närheten till natursköna miljöer påverkar tillfrisknandet på ett positivt sätt.

• Vi vill att personer med psykisk ohälsa ska ha närhet till den natur som Mössberg kan ge.

Vi vet att kompentensförsörjning är en viktig del när det gäller personal inom vården och psykiatrin.

• Vi vill att Lärcenter blir ett kompentensnav för utbildning inom psykiatriska yrkesområden med närhet till praktik på Falköpings sjukhus.

Centerpartiet i Falköping vill att beslutet om att placera slutenvården inom psykiatrin i Falköping, som togs så sent som 2013, bibehålls.

Centerpartiet vill att akut- och slutenvård inom psykiatrin finns kvar i Falköping.

För Centerpartiet i Falköping

Karola Svensson, gruppledare

Hans Johansson, kretsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.