25 maj 2015 06:01

25 maj 2015 06:01

Fler och bättre jobb i Västsverige

ARBETSMARKNADEN.

Vi vill se fler och bättre jobb i Västsverige. Vi vill se att hela regionen utvecklas. Detta kräver samarbete på olika nivåer och på nya arenor. Unionen träffade Svenskt Näringsliv den 4 maj för ett gemensamt seminarium i Göteborg – en helt ny arena för oss. Varför detta gemensamma möte kan man fråga sig? Den gemensamma nämnaren och beröringspunkten är Västsveriges utveckling. Unionens tre regionstyrelser i Västra Götaland har i dagarna släppt en ny rapport med temat Fler och bättre jobb i Västsverige. Svenskt Näringsliv har också gjort en rapport kring samma ämne.

Med rapporten vill Unionen dra sitt strå till stacken för att skapa en framtidstro för hela regionen. I rapporten lyfter vi fram frågeställningar som är viktiga inte bara för våra medlemmar utan för alla invånare och företag i Västra Götaland.

Rapporten visar på att många av regionens yrkesverksamma pendlar från sin bostadsort till en arbetsplats utanför kommungränsen.

• I Skövde är andelen som pendlar in 35,3 procent av kommunens arbetsmarknad. Av de som bor i kommunen och är yrkesverksamma är det 19,6 procent som pendlar till annan ort.

• I Falköping är motsvarande siffror 21,3 procent inpendlare och 27,3 procent utpendlare.

• I Hjo är siffrorna 22,3% inpendlare och 44,5% utpendlare.

• I Karlsborg är siffrorna 32,6 procent inpendlare och 32,5 procent utpendlare.

• I Tidaholm är siffrorna 16,7 procent inpendlare och 34,1 procent utpendlare.

Vi kan se att Göteborg är den stora motorn i vår region, men en motor behöver bränsle och det bränslet hämtas från hela Västra Götaland. För att företag ska etablera sig i vår region och bidra till fler och bättre jobb krävs rätt förutsättningar. Det handlar om allt från bra vägar och järnvägar, digital infrastruktur, bostäder, tillgång till barnomsorg, pendlingsmöjligheter och kompetensutveckling. Västra Götalandsregionen och kommunerna måste samarbeta för att få till så många pusselbitar som möjligt för att hela regionen ska utvecklas. Hur kan du bidra? Vill du vara med och utveckla Västra Götalands arbetsmarknad?

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Benny Olsson

ordförande i regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Vi vill se fler och bättre jobb i Västsverige. Vi vill se att hela regionen utvecklas. Detta kräver samarbete på olika nivåer och på nya arenor. Unionen träffade Svenskt Näringsliv den 4 maj för ett gemensamt seminarium i Göteborg – en helt ny arena för oss. Varför detta gemensamma möte kan man fråga sig? Den gemensamma nämnaren och beröringspunkten är Västsveriges utveckling. Unionens tre regionstyrelser i Västra Götaland har i dagarna släppt en ny rapport med temat Fler och bättre jobb i Västsverige. Svenskt Näringsliv har också gjort en rapport kring samma ämne.

Med rapporten vill Unionen dra sitt strå till stacken för att skapa en framtidstro för hela regionen. I rapporten lyfter vi fram frågeställningar som är viktiga inte bara för våra medlemmar utan för alla invånare och företag i Västra Götaland.

Rapporten visar på att många av regionens yrkesverksamma pendlar från sin bostadsort till en arbetsplats utanför kommungränsen.

• I Skövde är andelen som pendlar in 35,3 procent av kommunens arbetsmarknad. Av de som bor i kommunen och är yrkesverksamma är det 19,6 procent som pendlar till annan ort.

• I Falköping är motsvarande siffror 21,3 procent inpendlare och 27,3 procent utpendlare.

• I Hjo är siffrorna 22,3% inpendlare och 44,5% utpendlare.

• I Karlsborg är siffrorna 32,6 procent inpendlare och 32,5 procent utpendlare.

• I Tidaholm är siffrorna 16,7 procent inpendlare och 34,1 procent utpendlare.

Vi kan se att Göteborg är den stora motorn i vår region, men en motor behöver bränsle och det bränslet hämtas från hela Västra Götaland. För att företag ska etablera sig i vår region och bidra till fler och bättre jobb krävs rätt förutsättningar. Det handlar om allt från bra vägar och järnvägar, digital infrastruktur, bostäder, tillgång till barnomsorg, pendlingsmöjligheter och kompetensutveckling. Västra Götalandsregionen och kommunerna måste samarbeta för att få till så många pusselbitar som möjligt för att hela regionen ska utvecklas. Hur kan du bidra? Vill du vara med och utveckla Västra Götalands arbetsmarknad?

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Benny Olsson

ordförande i regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.