26 maj 2015 06:00

26 maj 2015 06:00

Vi väntar på svar

HSB SKÖVDE

Anbudsförfarande. Vi är många medlemmar i HSB:s bostadsrättsföreningar som undrar och väntar svar på de frågor som togs upp i SLA 18 /4, 28/4 som bland annat handlade om anbudsförfarande. Har man följt lagen om offentlig upphandling eller har man valt något annat tillvägagångssätt? Finns det någonting att dölja, eftersom svar fortfarande uteblir?

Vi ifrågasätter verkligen brådskan med den senaste förändringen. Var det tvunget att ske innan kommande årsmöte, för att vi som bor här inte skulle få en chans att tala om hur vi ville ha det, för vår trivsel och trygghet? Kan tillvägagångssättet bero på styrelsens sammansättning, där tjänsteman och vissa styrelseledamöter varit desamma från föreningens bildande för cirka fyrtio år sedan och där tjänstemannen, som också sitter med i valberedningen, initierar och tillfrågar de ledamöter som kan tänkas väljas, både vad gäller omval och nyval. En beroenderelation uppstår i sådana fall, som absolut inte är till fördel för föreningen.

Ja-sägande ledamöter leder varken till klarsynthet, utveckling, förnyelse eller förändringstänk. Istället uppstår maktkoncentration.

Detta är något som även HSB lokalt bör fundera över. En viss uppstyrning kan behövas, risken finns annars för långtgående negativa effekter.

Osa

Vi ifrågasätter verkligen brådskan med den senaste förändringen. Var det tvunget att ske innan kommande årsmöte, för att vi som bor här inte skulle få en chans att tala om hur vi ville ha det, för vår trivsel och trygghet? Kan tillvägagångssättet bero på styrelsens sammansättning, där tjänsteman och vissa styrelseledamöter varit desamma från föreningens bildande för cirka fyrtio år sedan och där tjänstemannen, som också sitter med i valberedningen, initierar och tillfrågar de ledamöter som kan tänkas väljas, både vad gäller omval och nyval. En beroenderelation uppstår i sådana fall, som absolut inte är till fördel för föreningen.

Ja-sägande ledamöter leder varken till klarsynthet, utveckling, förnyelse eller förändringstänk. Istället uppstår maktkoncentration.

Detta är något som även HSB lokalt bör fundera över. En viss uppstyrning kan behövas, risken finns annars för långtgående negativa effekter.

Osa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.