29 maj 2015 06:00

29 maj 2015 06:00

Bevarandeplan för parkeringar i Skövde?

Debatt.:

Frågan kring parkeringsplatsernas vara eller icke vara är alltid en het fråga, i alla fall i den situation som vi i dagsläget har i Skövde city. Debatten finns i de flesta stadskärnor, Skövde är absolut inget undantag – här har debatten böljat fram och tillbaka i olika omfattning under flera år och uppfattningen om bilarnas plats i city varierar förstås.

Man pratar ofta om citydöden, och det är ett uttryck som absolut äger sin riktighet. Om tillgängligheten med bil begränsas och parkeringsmöjligheterna minskas gör detta att allt färre människor väljer att besöka vår primära mötes- och handelsplats.

En siffra som ofta lyfts fram när man kopplar parkeringsplatser till en summa pengar är 1 miljon – ungefär 1 miljon kronor per år i handel, service och kulturbesök räknar man med på varje parkeringsplats. Det finns såklart variationer av mätningar av denna siffra och hur man resonerar kring vad påverkan blir när en parkeringsplats tas bort, men en röd tråd finns i detta – minskad tillgänglighet är negativt för alla parter, såväl för tillfälliga besökare och turister som de av oss som arbetar här, ska äta en bit mat eller uppleva kultur och nöjen.

Sett till de aktörer som verkar under Skövde Cityförenings paraply, så är alla direkt påverkade av denna situation:

• Ur fastighetsägarens perspektiv är det en kärnfråga hur en kommersiell lokal har tillgänglighet till parkeringar.

• Ur en hotelldirektörs perspektiv är frågan om parkeringsmöjligheter en fråga om sålda hotellnätter och konferenser.

• Ur en krögares perspektiv är tillgången till parkeringar för gäster en märkbar skillnad på hur många kuvert de kan duka för till lunchsittningen.

• Ur en butiksägares perspektiv mäts frågan i möjligheten att ta ut lön eller inte.

• Ur en företagares perspektiv påverkar det om man vågar etablera eller ej.

En kraftsamling behövs – actions behöver tas inom en mycket snar framtid för att inte Skövde centrum ska gå citydöden till mötes. Kalla det gärna dramatiskt, men vi måste verkligen våga se vad som kan hända för vi vet hur snabbt det går.

Kan man rent av tänka sig en bevarandeplan för parkeringar på samma sätt som vi arbetar med bevarandeplaner för andra skyddsvärda miljöer?

När det gäller parkeringar har Skövde en och annan utmaning. Även om det finns tillgängliga parkeringar på Commerce och i Vasaporten så behövs det fler – i city och citynära korttids gatuparkeringar. När nu Kungsgatan stängts ytterligare en bit under pågående arbete där har Hertig Johans gata öppnats för trafiken in till centrum. Det är önskvärt att det permanentas och får vara kvar även när Kungsgatan är klar. De 100 platserna som nyss försvann från Modeparkeringen ersätts tillfälligt på Ekedal, men vad händer sen när det förhoppningsvis står ett regionens hus på tomten – var ersätter vi de platserna då?

Åtgärder måste som sagt vidtas nu direkt. Centrum och Skövde som helhet har inte råd med en tynande stadskärna, hela stadens attraktivitet skulle vara på ett brant sluttande plan.

Som en del av utvecklingsplanen för stadskärnan är det nog verkligen läge också för en bevarandeplan för parkeringar.

Gustaf Wikblom

Centrumledare Skövde Cityförening

Frågan kring parkeringsplatsernas vara eller icke vara är alltid en het fråga, i alla fall i den situation som vi i dagsläget har i Skövde city. Debatten finns i de flesta stadskärnor, Skövde är absolut inget undantag – här har debatten böljat fram och tillbaka i olika omfattning under flera år och uppfattningen om bilarnas plats i city varierar förstås.

Man pratar ofta om citydöden, och det är ett uttryck som absolut äger sin riktighet. Om tillgängligheten med bil begränsas och parkeringsmöjligheterna minskas gör detta att allt färre människor väljer att besöka vår primära mötes- och handelsplats.

En siffra som ofta lyfts fram när man kopplar parkeringsplatser till en summa pengar är 1 miljon – ungefär 1 miljon kronor per år i handel, service och kulturbesök räknar man med på varje parkeringsplats. Det finns såklart variationer av mätningar av denna siffra och hur man resonerar kring vad påverkan blir när en parkeringsplats tas bort, men en röd tråd finns i detta – minskad tillgänglighet är negativt för alla parter, såväl för tillfälliga besökare och turister som de av oss som arbetar här, ska äta en bit mat eller uppleva kultur och nöjen.

Sett till de aktörer som verkar under Skövde Cityförenings paraply, så är alla direkt påverkade av denna situation:

• Ur fastighetsägarens perspektiv är det en kärnfråga hur en kommersiell lokal har tillgänglighet till parkeringar.

• Ur en hotelldirektörs perspektiv är frågan om parkeringsmöjligheter en fråga om sålda hotellnätter och konferenser.

• Ur en krögares perspektiv är tillgången till parkeringar för gäster en märkbar skillnad på hur många kuvert de kan duka för till lunchsittningen.

• Ur en butiksägares perspektiv mäts frågan i möjligheten att ta ut lön eller inte.

• Ur en företagares perspektiv påverkar det om man vågar etablera eller ej.

En kraftsamling behövs – actions behöver tas inom en mycket snar framtid för att inte Skövde centrum ska gå citydöden till mötes. Kalla det gärna dramatiskt, men vi måste verkligen våga se vad som kan hända för vi vet hur snabbt det går.

Kan man rent av tänka sig en bevarandeplan för parkeringar på samma sätt som vi arbetar med bevarandeplaner för andra skyddsvärda miljöer?

När det gäller parkeringar har Skövde en och annan utmaning. Även om det finns tillgängliga parkeringar på Commerce och i Vasaporten så behövs det fler – i city och citynära korttids gatuparkeringar. När nu Kungsgatan stängts ytterligare en bit under pågående arbete där har Hertig Johans gata öppnats för trafiken in till centrum. Det är önskvärt att det permanentas och får vara kvar även när Kungsgatan är klar. De 100 platserna som nyss försvann från Modeparkeringen ersätts tillfälligt på Ekedal, men vad händer sen när det förhoppningsvis står ett regionens hus på tomten – var ersätter vi de platserna då?

Åtgärder måste som sagt vidtas nu direkt. Centrum och Skövde som helhet har inte råd med en tynande stadskärna, hela stadens attraktivitet skulle vara på ett brant sluttande plan.

Som en del av utvecklingsplanen för stadskärnan är det nog verkligen läge också för en bevarandeplan för parkeringar.

Gustaf Wikblom

Centrumledare Skövde Cityförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.