29 maj 2015 06:00

29 maj 2015 06:00

Realistisk hotbild mot Sverige

REPLIK.

Ove Nordström (V) har skrivit en debattartikel som jag uppfattar är ett svar på min tidigare publicerade debattartikel om den nyligen fattade försvarsöverenskommelsen. Ove Nordström nämner mitt namn ett stort antal gånger och framför ett stort antal åsikter som handlar om många olika saker. Jag bemöter bara det som har anknytning till Sveriges försvarsförmåga och hotbild.

Ove Nordström frågar; vem hotar vem? Nordström framställer det som att Nato hotar Ryssland. Det är de tre självständiga länderna i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, som helt frivilligt har anslutet sig till försvarsalliansen Nato. De framhåller gång på gång att de har ett hot mot sig, inte från de demokratiska länderna som ingår i Nato, utan från Ryssland. Nato är en försvarsorganisation där bara demokratiska stater ingår. Nato hotar ingen. Nato försvarar gemensamt sina medlemsländer vid ett angrepp.

Jag kan tänka mig att Ryssland känner att Nato är ett hot mot Rysslands eventuella planer på att expandera på sina grannländers bekostnad.

En grundregel i den internationella världen är att varje självständig nation själv bestämmer över sin politik. Ryssland har ingen som helst rätt att lägga sig i eller hota andra länder som inte hotar Ryssland.

Angående Ukraina så har hela den demokratiska världen fördömt Rysslands agerande. Vår nuvarande socialdemokratiska statsminister och utrikesminister har också fördömt Rysslands agerande i Ukraina. Fördömandet går ut på att Ryssland har agerat mot internationell rätt då Ryssland har annekterat Krim och har ryska förband inne i Ukraina. Observera att Ukraina är ett självständigt land. Detta går inte att missa för den som följer nyheterna i svenska medier.

Nordström skriver att även Folkpartiet har ett ansvar för att det svenska försvaret har nedrustats. Det är sant. Jag skrev i min förra debattartikel, citat: Nedskärningar av det svenska försvaret har systematiskt pågått under de senaste årtiondena. Detta citat betyder att nuvarande och tidigare regeringar, såväl socialdemokratiskt ledda och alliansregeringar har ansvar för detta.

Poängen är dock att nu är det hög tid att avsevärt öka det svenska försvarets kapacitet. Detta för att kunna stå utanför en konflikt mellan Nato och Ryssland i de baltiska länderna. Det är detta som är Sveriges troligaste hotbild. Inte att Ryssland primärt tänker ockupera Sverige. En konflikt med stridshandlingar i Baltikum kan sprida sig snabbt. Ett sådant scenario skrev jag om i min tidigare debattartikel.

Nordström kallar detta scenario fria fantasier som inte är värda att kommentera. Dessutom förringar Nordström min yrkeskunskap efter 30 år i Försvarsmakten. Det är farligt att inte vilja se hur verkligheten ser ut, utan bara se omvärlden utifrån sin egen drömvärld.

Den nu ingångna försvarsöverenskommelsen värnar inte Sveriges försvar tillräckligt. Försvarets styrka kan inte bestämmas utifrån andra angelägna frågor i statsbudgeten. Försvarets styrka måste bestämmas utifrån hotbilden. Jag hoppas på en rejäl nivåhöjning av försvarsanslagen i en nära framtid. Försvarsanslagen bör i en nära framtid upp på nivån 2 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det tar uppemot tio år för oss att få till stånd nya kvalificerade krigsförband. Beslut om detta behöver fattas nu, det kan inte vänta!

Jan-Håkan Otterberg

fd överstelöjtnant

medlem i Folkpartiet

Ove Nordström (V) har skrivit en debattartikel som jag uppfattar är ett svar på min tidigare publicerade debattartikel om den nyligen fattade försvarsöverenskommelsen. Ove Nordström nämner mitt namn ett stort antal gånger och framför ett stort antal åsikter som handlar om många olika saker. Jag bemöter bara det som har anknytning till Sveriges försvarsförmåga och hotbild.

Ove Nordström frågar; vem hotar vem? Nordström framställer det som att Nato hotar Ryssland. Det är de tre självständiga länderna i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, som helt frivilligt har anslutet sig till försvarsalliansen Nato. De framhåller gång på gång att de har ett hot mot sig, inte från de demokratiska länderna som ingår i Nato, utan från Ryssland. Nato är en försvarsorganisation där bara demokratiska stater ingår. Nato hotar ingen. Nato försvarar gemensamt sina medlemsländer vid ett angrepp.

Jag kan tänka mig att Ryssland känner att Nato är ett hot mot Rysslands eventuella planer på att expandera på sina grannländers bekostnad.

En grundregel i den internationella världen är att varje självständig nation själv bestämmer över sin politik. Ryssland har ingen som helst rätt att lägga sig i eller hota andra länder som inte hotar Ryssland.

Angående Ukraina så har hela den demokratiska världen fördömt Rysslands agerande. Vår nuvarande socialdemokratiska statsminister och utrikesminister har också fördömt Rysslands agerande i Ukraina. Fördömandet går ut på att Ryssland har agerat mot internationell rätt då Ryssland har annekterat Krim och har ryska förband inne i Ukraina. Observera att Ukraina är ett självständigt land. Detta går inte att missa för den som följer nyheterna i svenska medier.

Nordström skriver att även Folkpartiet har ett ansvar för att det svenska försvaret har nedrustats. Det är sant. Jag skrev i min förra debattartikel, citat: Nedskärningar av det svenska försvaret har systematiskt pågått under de senaste årtiondena. Detta citat betyder att nuvarande och tidigare regeringar, såväl socialdemokratiskt ledda och alliansregeringar har ansvar för detta.

Poängen är dock att nu är det hög tid att avsevärt öka det svenska försvarets kapacitet. Detta för att kunna stå utanför en konflikt mellan Nato och Ryssland i de baltiska länderna. Det är detta som är Sveriges troligaste hotbild. Inte att Ryssland primärt tänker ockupera Sverige. En konflikt med stridshandlingar i Baltikum kan sprida sig snabbt. Ett sådant scenario skrev jag om i min tidigare debattartikel.

Nordström kallar detta scenario fria fantasier som inte är värda att kommentera. Dessutom förringar Nordström min yrkeskunskap efter 30 år i Försvarsmakten. Det är farligt att inte vilja se hur verkligheten ser ut, utan bara se omvärlden utifrån sin egen drömvärld.

Den nu ingångna försvarsöverenskommelsen värnar inte Sveriges försvar tillräckligt. Försvarets styrka kan inte bestämmas utifrån andra angelägna frågor i statsbudgeten. Försvarets styrka måste bestämmas utifrån hotbilden. Jag hoppas på en rejäl nivåhöjning av försvarsanslagen i en nära framtid. Försvarsanslagen bör i en nära framtid upp på nivån 2 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det tar uppemot tio år för oss att få till stånd nya kvalificerade krigsförband. Beslut om detta behöver fattas nu, det kan inte vänta!

Jan-Håkan Otterberg

fd överstelöjtnant

medlem i Folkpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.