30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

S-kongress med jobbfokus

Debatt.:

I helgen samlas vi socialdemokrater till partikongress i Västerås. Elva av ombuden kommer från Skaraborg. Kongressen kommer att kretsa kring två viktiga frågor: framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Under tre dagar kommer företrädare från hela landet att debattera förslag som utvecklar Framtidspartiet Socialdemokraterna och stärker folkrörelsen för framtiden.

Den här kongressen kommer främst att handla om jobben, och på den punkten har vi varit mycket tydliga: Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Inom partiet är engagemanget i jobbfrågan stort. Av sammanlagt 600 motioner på årets kongress handlar hela 430 om jobben.

Utöver det har vår jobbagenda ytterligare två mål: en jämlik arbetsmarknad mellan kvinnor och män och att unga arbetslösa kommer i jobb, utbildning eller praktik inom 90-dagar. Och för att klara detta behöver vi utveckla politiken på tre områden:

• En aktiv näringspolitik. Bättre förutsättningar för fler företag, innovatörer och entreprenörer att utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster är avgörande för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsekonomi. Vi ska konkurrera med hög kompetens – inte låga löner. För att göra det behövs mer samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter.

Investeringar i infrastruktur och bostäder. En pålitlig järnväg är en hörnsten för jobb och företagande. Utan den stannar Sverige. Samtidigt har vi en akut bostadsbrist i stora delar av landet. Därför behöver vi investera i bostäder för att människor ska ha möjlighet att bosätta sig där jobben finns.

• Ett kunskapslyft för framtiden. Många arbetsgivare vittnar om att de har svårt att hitta rätt personal, trots att 400 000 svenskar i dag saknar arbete. En bättre utbildningspolitik med investeringar i skola, högskola och vuxenutbildning och matchning på arbetsmarknaden är därför avgörande för att människor ska kunna få rätt kompetens för de jobb som växer fram.

Vi socialdemokrater tror inte på idén att backa in i framtiden. Vi tror istället på att investera i det som skapar förutsättningar för jobb och tillväxt.

Just därför kommer årets partikongress att fokusera på jobb, jobb och åter jobb.

Carin Jämtin

partisekreterare (S)

Patrik Björck

distriktsordförande, Socialdemokraterna Skara

I helgen samlas vi socialdemokrater till partikongress i Västerås. Elva av ombuden kommer från Skaraborg. Kongressen kommer att kretsa kring två viktiga frågor: framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Under tre dagar kommer företrädare från hela landet att debattera förslag som utvecklar Framtidspartiet Socialdemokraterna och stärker folkrörelsen för framtiden.

Den här kongressen kommer främst att handla om jobben, och på den punkten har vi varit mycket tydliga: Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Inom partiet är engagemanget i jobbfrågan stort. Av sammanlagt 600 motioner på årets kongress handlar hela 430 om jobben.

Utöver det har vår jobbagenda ytterligare två mål: en jämlik arbetsmarknad mellan kvinnor och män och att unga arbetslösa kommer i jobb, utbildning eller praktik inom 90-dagar. Och för att klara detta behöver vi utveckla politiken på tre områden:

• En aktiv näringspolitik. Bättre förutsättningar för fler företag, innovatörer och entreprenörer att utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster är avgörande för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsekonomi. Vi ska konkurrera med hög kompetens – inte låga löner. För att göra det behövs mer samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter.

Investeringar i infrastruktur och bostäder. En pålitlig järnväg är en hörnsten för jobb och företagande. Utan den stannar Sverige. Samtidigt har vi en akut bostadsbrist i stora delar av landet. Därför behöver vi investera i bostäder för att människor ska ha möjlighet att bosätta sig där jobben finns.

• Ett kunskapslyft för framtiden. Många arbetsgivare vittnar om att de har svårt att hitta rätt personal, trots att 400 000 svenskar i dag saknar arbete. En bättre utbildningspolitik med investeringar i skola, högskola och vuxenutbildning och matchning på arbetsmarknaden är därför avgörande för att människor ska kunna få rätt kompetens för de jobb som växer fram.

Vi socialdemokrater tror inte på idén att backa in i framtiden. Vi tror istället på att investera i det som skapar förutsättningar för jobb och tillväxt.

Just därför kommer årets partikongress att fokusera på jobb, jobb och åter jobb.

Carin Jämtin

partisekreterare (S)

Patrik Björck

distriktsordförande, Socialdemokraterna Skara

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.