30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

Ett (m)isslyckande är ett (m)isslyckande!

POLITIK.

Replik. Till Sten Bergheden (M) (SLA 21/5).

Bergheden ondgör sig över Löfvens politik med en massa floskler i vanlig ordning. Fakta väljs med omsorg bort av Bergheden för att försöka få Moderaternas misslyckande att framstå i en något bättre dager.

Jag tvivlar på att någon med minsta verklighetsanknutna samhällsintresse fortfarande låter sig luras!

Jobbtillväxten under Alliansens ledning var 350 000 jobb. Befolkningstillväxten var dock så stor att ”massarbetslösheten” Alliansen tog över 2006 var ännu större när de lämnade 2014. Dessutom hade varje jobb Alliansen påstår sig ha skapat kostat statskassan över en miljon per styck. Detta var lyckad politik enligt Bergheden.

Bergheden nämner också Svensk Handel och vad den höjda arbetsgivaravgiften för unga skulle innebära för dem i kostnadsökningar. Detta är intressant för i de undersökningar som nu gjorts angående just handeln, som har flest unga sysselsatta, så visar det sig att det är inte fler unga sysselsatta där nu än innan Alliansen sänkte arbetsgivaravgifterna. Antalet unga långtidsarbetslösa har däremot ökat mycket kraftigt. Så vart än Alliansens dyra satsning tagit vägen så är det inte till unga arbetslösa i alla fall!

Och fortfarande är höjda skatter roten till allt ont för Bergheden, trots att sänkta skatter under åtta år enbart förvärrat de problem Bergheden trots allt vad verkligheten visar tydligen är naiv nog att tro att de fortfarande är lösningen.

OECD kom nu med en rapport som också visar på detta. Så det är Bergheden mot OECD.

Inkomstklyftorna inom OECD:s 34 medlemsländer är den högsta någonsin uppmätta.

Också ojämlikheten är på den högst uppmätta nivån någonsin.

Ännu mer ojämnt fördelade är förmögenheterna.

OECD menar att de främsta orsakerna till detta är framväxten av allt mer osäkra anställningar.

OECD:s förslag för att bryta denna för samhället skadliga utveckling både ekonomiskt och socialt är att: förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Kort och gott, klassisk vänsterpolitik.

Så det är alltså Berghedens trovärdighet mot OECD:s det handlar om.

Och OECD förespråkar alltså den vänstersväng som Bergheden så taffligt ondgör sig över.

Bergheden tycks inte heller ha lyssnat på sin egen fd finansminister Anders Borg angående varför Sverige klarade krisen så bra som vi gjorde.

Det var tack vare att vi står utanför det EMU som Bergheden och Moderaterna ändå fortsatt propagerar för att få in oss i.

Så låt vänstersvängen i politiken få genomslag så gynnar det hela samhället både ekonomiskt och socialt!

Att några av Berghedens kompisar får lite mindre att lyxa runt med har i alla fall inte jag några svårigheter att leva med om samhället i stort mår så mycket bättre!

Tack för ordet!

Ove Nordström (V)

Bergheden ondgör sig över Löfvens politik med en massa floskler i vanlig ordning. Fakta väljs med omsorg bort av Bergheden för att försöka få Moderaternas misslyckande att framstå i en något bättre dager.

Jag tvivlar på att någon med minsta verklighetsanknutna samhällsintresse fortfarande låter sig luras!

Jobbtillväxten under Alliansens ledning var 350 000 jobb. Befolkningstillväxten var dock så stor att ”massarbetslösheten” Alliansen tog över 2006 var ännu större när de lämnade 2014. Dessutom hade varje jobb Alliansen påstår sig ha skapat kostat statskassan över en miljon per styck. Detta var lyckad politik enligt Bergheden.

Bergheden nämner också Svensk Handel och vad den höjda arbetsgivaravgiften för unga skulle innebära för dem i kostnadsökningar. Detta är intressant för i de undersökningar som nu gjorts angående just handeln, som har flest unga sysselsatta, så visar det sig att det är inte fler unga sysselsatta där nu än innan Alliansen sänkte arbetsgivaravgifterna. Antalet unga långtidsarbetslösa har däremot ökat mycket kraftigt. Så vart än Alliansens dyra satsning tagit vägen så är det inte till unga arbetslösa i alla fall!

Och fortfarande är höjda skatter roten till allt ont för Bergheden, trots att sänkta skatter under åtta år enbart förvärrat de problem Bergheden trots allt vad verkligheten visar tydligen är naiv nog att tro att de fortfarande är lösningen.

OECD kom nu med en rapport som också visar på detta. Så det är Bergheden mot OECD.

Inkomstklyftorna inom OECD:s 34 medlemsländer är den högsta någonsin uppmätta.

Också ojämlikheten är på den högst uppmätta nivån någonsin.

Ännu mer ojämnt fördelade är förmögenheterna.

OECD menar att de främsta orsakerna till detta är framväxten av allt mer osäkra anställningar.

OECD:s förslag för att bryta denna för samhället skadliga utveckling både ekonomiskt och socialt är att: förbättra arbetsvillkoren, minska andelen osäkra anställningar, förbättra jämlikheten och öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, satsa mer på utbildning och barnomsorg och sist men inte minst öka omfördelningen av inkomster via skatter och transfereringar!

Kort och gott, klassisk vänsterpolitik.

Så det är alltså Berghedens trovärdighet mot OECD:s det handlar om.

Och OECD förespråkar alltså den vänstersväng som Bergheden så taffligt ondgör sig över.

Bergheden tycks inte heller ha lyssnat på sin egen fd finansminister Anders Borg angående varför Sverige klarade krisen så bra som vi gjorde.

Det var tack vare att vi står utanför det EMU som Bergheden och Moderaterna ändå fortsatt propagerar för att få in oss i.

Så låt vänstersvängen i politiken få genomslag så gynnar det hela samhället både ekonomiskt och socialt!

Att några av Berghedens kompisar får lite mindre att lyxa runt med har i alla fall inte jag några svårigheter att leva med om samhället i stort mår så mycket bättre!

Tack för ordet!

Ove Nordström (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.