30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

Fler uppgifter och färre anställda

SJUKVÅRDEN.

Replik. Till Kerstin som väntar på svar (SLA 29/5).

Tack för att du upp problemen i sjukvården och att du förstår att det inte är personalens fel att det är som det är.

Efter det att vårdvalet infördes 2009 så har förutsättningarna att ge en bra vård inom primärvården försämrats. Att äldre och sjuka missgynnas har även uppmärksammats av Riksrevisionen. Men det är en lång historia som jag inte går in på här.

Tillgängligheten har försämrats vilket vi är medvetna om och vi pratar om det nästan dagligen. Men hur ska vi kunna påverka? Alla som jobbar gör det med råge (och ibland även på fritiden) för att göra det vi är ålagda, för patientsäkerheten och för att bemöta det höga trycket från befolkningen.

Vi har en så kallad krav-/och kvalitetsbok som styr vår verksamhet. Det som står i den ska vi uppfylla för att få bedriva vårdcentralsverksamhet.

Problemet är att uppgifterna i boken blir fler och ekonomin blir sämre så att tjänster inte kan ersättas. Det vill säga fler uppgifter ska utföras på färre personer. Det är då ganska enkelt att förstå varför det är som det är.

Jag har ett jätteroligt och omväxlande arbete, men med vår nuvarande arbetsmiljö är det stundtals inte roligt alls.

Ytterligare ett problem som man inte pratar om är att befolkningen kontaktar sjukvården mycket snabbare idag än för ett antal år sedan. Detta gäller både i primärvården, akuten och ambulansen. Detta ger också långa köer.

Det är bra att situationen uppmärksammas och jag hoppas att det blir bättre i framtiden så att vi vill/orkar arbeta kvar.

En fråga har jag till Kerstin. Vad fick du betala hos veterinären? Lite mer än 100 kronor (som ett läkarbesök i primärvården) antar jag.

Hoppas att våra folkvalda tar sitt förnuft till fånga och styr upp det hela innan det blir värre.

Vårdcentralsanställd

Tack för att du upp problemen i sjukvården och att du förstår att det inte är personalens fel att det är som det är.

Efter det att vårdvalet infördes 2009 så har förutsättningarna att ge en bra vård inom primärvården försämrats. Att äldre och sjuka missgynnas har även uppmärksammats av Riksrevisionen. Men det är en lång historia som jag inte går in på här.

Tillgängligheten har försämrats vilket vi är medvetna om och vi pratar om det nästan dagligen. Men hur ska vi kunna påverka? Alla som jobbar gör det med råge (och ibland även på fritiden) för att göra det vi är ålagda, för patientsäkerheten och för att bemöta det höga trycket från befolkningen.

Vi har en så kallad krav-/och kvalitetsbok som styr vår verksamhet. Det som står i den ska vi uppfylla för att få bedriva vårdcentralsverksamhet.

Problemet är att uppgifterna i boken blir fler och ekonomin blir sämre så att tjänster inte kan ersättas. Det vill säga fler uppgifter ska utföras på färre personer. Det är då ganska enkelt att förstå varför det är som det är.

Jag har ett jätteroligt och omväxlande arbete, men med vår nuvarande arbetsmiljö är det stundtals inte roligt alls.

Ytterligare ett problem som man inte pratar om är att befolkningen kontaktar sjukvården mycket snabbare idag än för ett antal år sedan. Detta gäller både i primärvården, akuten och ambulansen. Detta ger också långa köer.

Det är bra att situationen uppmärksammas och jag hoppas att det blir bättre i framtiden så att vi vill/orkar arbeta kvar.

En fråga har jag till Kerstin. Vad fick du betala hos veterinären? Lite mer än 100 kronor (som ett läkarbesök i primärvården) antar jag.

Hoppas att våra folkvalda tar sitt förnuft till fånga och styr upp det hela innan det blir värre.

Vårdcentralsanställd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.