30 maj 2015 06:00

09 jun 2015 12:46

Om falsk propaganda mot Jan Björklund

SKOLAN.

Vilseledande. Socialdemokraterna hävdar ideligen, att den låga kunskapsstandarden i dagens grundskola är Jan Björklunds fel. Det är en alltigenom falsk verklighetsbeskrivning som tarvar några kommentarer.

Under 1960-talet infördes successivt dagens sammanhållna grundskola. Detta skedde med stöd av fackpedagogisk forskning som påstods visa, att grundskolan gav lika goda kunskaper som realskolan. I själva verket kunde redan från början konstateras att elever från grundskolan hade mycket sämre kunskaper än elever från realskolan, något som olika undersökningar vid slutet av 1970-talet med eftertryck bekräftade. Socialdemokraterna avfärdade all kritik som reaktionär och reformfientlig.

I sin iver att rättfärdiga sin grundskola lämnade socialdemokraterna också vilseledande information om resultaten från internationella undersökningar om kunskapsstandarden. Undersökningarna sysslade med ytliga och fragmentariska kunskaper. Trots detta kunde för svenskt vidkommande inte några positiva slutsatser dras.

Den progressiva pedagogik som hade dikterat skolans verksamhet fram till 80-talets mitt hade misslyckats. Beprövade undervisningsmetoder kom åter till heders och en viss förbättring kunde skönjas. Då kom 1990 Göran Perssons kommunalisering, den största katastrof som drabbat den svenska skolan. Situationen blev inte bättre av Thomas Östros lärarutbildningsreform som medförde ödesdigra konsekvenser för ämneslärarkåren.

Pisa-undersökningarna startade 2001. I dessa undersökningar mäts kunskaper på högre intellektuell nivå än i tidigare undersökningar. Så betonas sådant som förmågan till överblick, förståelse och problemlösning. Dessutom deltar i större utsträckning länder med erkänt framgångsrika skolsystem. Den svenska grundskolans låga standard kan inte längre döljas.

Dagens dokumentations- och informationsraseri är inte heller Björklunds fel. Raseriet är en följd av betygsmotståndarnas aversion mot kunskapsrelaterade terminsbetyg under hela skoltiden och av den jourverksamhet som egoistiska föräldrar med makthavarnas goda minne kräver att lärarna skall ägna sig åt.

Johan Järemo

Under 1960-talet infördes successivt dagens sammanhållna grundskola. Detta skedde med stöd av fackpedagogisk forskning som påstods visa, att grundskolan gav lika goda kunskaper som realskolan. I själva verket kunde redan från början konstateras att elever från grundskolan hade mycket sämre kunskaper än elever från realskolan, något som olika undersökningar vid slutet av 1970-talet med eftertryck bekräftade. Socialdemokraterna avfärdade all kritik som reaktionär och reformfientlig.

I sin iver att rättfärdiga sin grundskola lämnade socialdemokraterna också vilseledande information om resultaten från internationella undersökningar om kunskapsstandarden. Undersökningarna sysslade med ytliga och fragmentariska kunskaper. Trots detta kunde för svenskt vidkommande inte några positiva slutsatser dras.

Den progressiva pedagogik som hade dikterat skolans verksamhet fram till 80-talets mitt hade misslyckats. Beprövade undervisningsmetoder kom åter till heders och en viss förbättring kunde skönjas. Då kom 1990 Göran Perssons kommunalisering, den största katastrof som drabbat den svenska skolan. Situationen blev inte bättre av Thomas Östros lärarutbildningsreform som medförde ödesdigra konsekvenser för ämneslärarkåren.

Pisa-undersökningarna startade 2001. I dessa undersökningar mäts kunskaper på högre intellektuell nivå än i tidigare undersökningar. Så betonas sådant som förmågan till överblick, förståelse och problemlösning. Dessutom deltar i större utsträckning länder med erkänt framgångsrika skolsystem. Den svenska grundskolans låga standard kan inte längre döljas.

Dagens dokumentations- och informationsraseri är inte heller Björklunds fel. Raseriet är en följd av betygsmotståndarnas aversion mot kunskapsrelaterade terminsbetyg under hela skoltiden och av den jourverksamhet som egoistiska föräldrar med makthavarnas goda minne kräver att lärarna skall ägna sig åt.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.