30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

Simsjöföreningen inte inblandad i plogning

SIMSJÖN.

Replik. I en infekterad debatt via insändarsidor är det lätt att sakfel uppkommer. Så har skett i senaste inlägget från signaturen ”Sommarboende i över 30 år”. Detta bör tillrättaläggas.

Där står bland annat att förslag inkommit till Simsjöföreningen angående plogning. Detta är inte korrekt. Simsjöföreningen är ej inblandad i väghållningen utan detta sker via Samfällighetsföreningen.

Vår förening är en trivselförening som är aktiv endast sommartid med att ordna trevliga aktiviteter för såväl sommar- som permanentboende vid Simsjön samt för besökande av övriga kommuninvånare.

Det är alltid önskvärt att man kontrollerar sakfrågan oavsett vilken insändare man skriver.

Välkommen att besöka Simsjöföreningens aktiviteter med bl. a midsommarfirande och förhoppningsvis helt fritt från snö.

Vänligen

Kjell Isberg

ordförande i Simsjöföreningen

Där står bland annat att förslag inkommit till Simsjöföreningen angående plogning. Detta är inte korrekt. Simsjöföreningen är ej inblandad i väghållningen utan detta sker via Samfällighetsföreningen.

Vår förening är en trivselförening som är aktiv endast sommartid med att ordna trevliga aktiviteter för såväl sommar- som permanentboende vid Simsjön samt för besökande av övriga kommuninvånare.

Det är alltid önskvärt att man kontrollerar sakfrågan oavsett vilken insändare man skriver.

Välkommen att besöka Simsjöföreningens aktiviteter med bl. a midsommarfirande och förhoppningsvis helt fritt från snö.

Vänligen

Kjell Isberg

ordförande i Simsjöföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.