30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

Vårdtagare tas inte på allvar

PSYKIATRIN.

Skador. Västra Götalandsregionens politiker beslutade nyligen att psykiatrin skall flyttas från Falköping till Skövde.

Som tidigare vårdtagare vill jag framföra en åsikt om frågan. Jag tillhör gruppen som fick ”vård” på psykiatrin i Falköping, blev utan äkta hjälp men fick skador. Den vårdideologi som den förhärskande biologiskt inriktade psykiatrin tillämpar karaktäriseras till stor del av mindre smickrande egenskaper. Man tar ofta vårdtagares yttranden på alldeles för lite allvar och det förekommer ibland tvång och även våld. Utöver det är terapiformerna högst ifrågasatta och de ger ofta negativa biverkningar eller skador. Intervjua gärna vårdtagarna om detta!

För mig som boende i Skövde innebär en flyttning hit av psykiatrin att vår ort får fler arbetstillfällen med efterföljande positiva ekonomiska effekter, men även ett tillskott av ett slags negativ energi.

EffBe

Som tidigare vårdtagare vill jag framföra en åsikt om frågan. Jag tillhör gruppen som fick ”vård” på psykiatrin i Falköping, blev utan äkta hjälp men fick skador. Den vårdideologi som den förhärskande biologiskt inriktade psykiatrin tillämpar karaktäriseras till stor del av mindre smickrande egenskaper. Man tar ofta vårdtagares yttranden på alldeles för lite allvar och det förekommer ibland tvång och även våld. Utöver det är terapiformerna högst ifrågasatta och de ger ofta negativa biverkningar eller skador. Intervjua gärna vårdtagarna om detta!

För mig som boende i Skövde innebär en flyttning hit av psykiatrin att vår ort får fler arbetstillfällen med efterföljande positiva ekonomiska effekter, men även ett tillskott av ett slags negativ energi.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.