01 jun 2015 06:00

01 jun 2015 06:00

Trafikpolisen är utrotningshotad

Debatt.:

Sveriges Åkeriföretag har under lång tid följt utvecklingen inom svensk polis när det gäller specialister på kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Vi är mycket oroade över utvecklingen och kallar det för avveckling. Beräkningar visar att svensk polis står helt utan trafikpoliser med kunskap om yrkesmässig trafik inom sju år.

Fem promille är trafikpoliser med specialistkompetens

Av 28 806 anställda inom polismyndigheterna i Sverige är 105 trafikpoliser och 46 besiktningsmän, som har behörighet att kontrollera den tunga trafiken. Det motsvarar 5 promille av de anställda. Med nuvarande takt kan svensk polis stå utan specialistkompetens för yrkesmässig trafik inom sju år om inget görs! 50 procent av tiden går bort i ledigheter, restid, utbildning och stöd till annan polisverksamhet.

Kartläggningen grundar sig på enkäter som skickats ut till trafikpoliser i landet våren 2015 och bilden är entydig: det råder stor brist på specialistkompetens för att granska yrkesmässig trafik. Trafiksäkerhet, ordning och reda samt rätt kompetens är avgörande. Det är orimligt att så tunga och komplicerade fordon inte kontrolleras av polisen, vid väg. Bara på E6 mellan Malmö och Helsingborg passerar cirka 5 000 lastbilar per dygn i vardera riktningen. Dessutom har transportstölderna ökat med 52 procent mellan år 2007 till 2014. Två till tre procent utreds och klaras upp av polisen. Det är anmärkningsvärt men inte förvånande.

Sveriges Åkeriföretag har skrivit brev till inrikesministern, träffat densamma samt påpekat att det inte med ett ord står i regleringsbrevet till Polismyndigheten att trafikpolisen ska prioriteras trots situationens allvar. Vi riskerar en situation där det blir snudd på laglösa vägar i bemärkelsen att det som trafikpolisen är satt att kontrollera, finns det inte kompetens att granska, det är vår uppfattning.

I vår region, Skaraborg, finns idag fyra trafikpoliser med kompetens för yrkesmässig trafik och två bilinspektörer.

Vi vill se följande åtgärder:

• Ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor.

• Att trafikpoliser, inte minst specialister för yrkesmässig trafik, omnämns och lyfts fram i regeringens regleringsbrev till Polismyndigheten.

• Satsningar på ökat antal och tydliga mål och delmål.

• Högre lön, möjlighet till karriär och statushöjande åtgärder.

• Myndighetskontroller (främst polis) vid väg på dygnets alla timmar.

Vi uppmanar inrikesministern och regeringen att skyndsamt vidta åtgärder om ni menar allvar med att trafiksäkerhet och transportsäkerhet är viktiga frågor.

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Sveriges Åkeriföretag har under lång tid följt utvecklingen inom svensk polis när det gäller specialister på kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Vi är mycket oroade över utvecklingen och kallar det för avveckling. Beräkningar visar att svensk polis står helt utan trafikpoliser med kunskap om yrkesmässig trafik inom sju år.

Fem promille är trafikpoliser med specialistkompetens

Av 28 806 anställda inom polismyndigheterna i Sverige är 105 trafikpoliser och 46 besiktningsmän, som har behörighet att kontrollera den tunga trafiken. Det motsvarar 5 promille av de anställda. Med nuvarande takt kan svensk polis stå utan specialistkompetens för yrkesmässig trafik inom sju år om inget görs! 50 procent av tiden går bort i ledigheter, restid, utbildning och stöd till annan polisverksamhet.

Kartläggningen grundar sig på enkäter som skickats ut till trafikpoliser i landet våren 2015 och bilden är entydig: det råder stor brist på specialistkompetens för att granska yrkesmässig trafik. Trafiksäkerhet, ordning och reda samt rätt kompetens är avgörande. Det är orimligt att så tunga och komplicerade fordon inte kontrolleras av polisen, vid väg. Bara på E6 mellan Malmö och Helsingborg passerar cirka 5 000 lastbilar per dygn i vardera riktningen. Dessutom har transportstölderna ökat med 52 procent mellan år 2007 till 2014. Två till tre procent utreds och klaras upp av polisen. Det är anmärkningsvärt men inte förvånande.

Sveriges Åkeriföretag har skrivit brev till inrikesministern, träffat densamma samt påpekat att det inte med ett ord står i regleringsbrevet till Polismyndigheten att trafikpolisen ska prioriteras trots situationens allvar. Vi riskerar en situation där det blir snudd på laglösa vägar i bemärkelsen att det som trafikpolisen är satt att kontrollera, finns det inte kompetens att granska, det är vår uppfattning.

I vår region, Skaraborg, finns idag fyra trafikpoliser med kompetens för yrkesmässig trafik och två bilinspektörer.

Vi vill se följande åtgärder:

• Ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor.

• Att trafikpoliser, inte minst specialister för yrkesmässig trafik, omnämns och lyfts fram i regeringens regleringsbrev till Polismyndigheten.

• Satsningar på ökat antal och tydliga mål och delmål.

• Högre lön, möjlighet till karriär och statushöjande åtgärder.

• Myndighetskontroller (främst polis) vid väg på dygnets alla timmar.

Vi uppmanar inrikesministern och regeringen att skyndsamt vidta åtgärder om ni menar allvar med att trafiksäkerhet och transportsäkerhet är viktiga frågor.

Thomas Morell

regionchef Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.