01 jun 2015 06:01

01 jun 2015 06:01

Inte konstigt att man vill vara anonym

TRAKASSERIER.

Varför skrivs det anonyma insändare? Det handlar inte bara om att man inte vågar stå för sina åsikter offentligt. Det kan finnas rimliga förklaringar till det. Man kan som undertecknad få personliga tillhörigheter skadade med reparationskostnader för fyrsiffriga belopp som följd. Jag kommer aldrig att skriva en insändare under namn mer, i något ”hett” ämne, om det inte handlar om något allmängiltigt som inte förargar någon.

Att man blir trakasserad verbalt eller genom skriverier är något man får räkna med, men det finns andra sätt som gör att man passar sig. Särskilt på landsbygden där de flesta känner varandra och man kan få fiender för livet. I staden är man mer anonym. Numera kan man också bli hudflängd via så kallade sociala medier.

Politiker, journalister, redaktörer och kommunala tjänstemän blir ibland rejält utsatta för både det ena och det andra. Tjänstemän som inte har samma åsikter som reglementet de är satta att följa, kanske skriver en anonym insändare, när man inte vågar opponera sig mot överheten offentligt. Det finns många exempel till förklaring för anonyma insändare. De kan naturligtvis skapa både ilska och dålig stämning, men de kan också få olika problem diskuterade, om man bara håller sig till ämnet och får det belyst ur olika vinklar. Då spelar det ingen roll om det står ”Anonym” eller ”Johansson” under.

I dag anonym

Varför skrivs det anonyma insändare? Det handlar inte bara om att man inte vågar stå för sina åsikter offentligt. Det kan finnas rimliga förklaringar till det. Man kan som undertecknad få personliga tillhörigheter skadade med reparationskostnader för fyrsiffriga belopp som följd. Jag kommer aldrig att skriva en insändare under namn mer, i något ”hett” ämne, om det inte handlar om något allmängiltigt som inte förargar någon.

Att man blir trakasserad verbalt eller genom skriverier är något man får räkna med, men det finns andra sätt som gör att man passar sig. Särskilt på landsbygden där de flesta känner varandra och man kan få fiender för livet. I staden är man mer anonym. Numera kan man också bli hudflängd via så kallade sociala medier.

Politiker, journalister, redaktörer och kommunala tjänstemän blir ibland rejält utsatta för både det ena och det andra. Tjänstemän som inte har samma åsikter som reglementet de är satta att följa, kanske skriver en anonym insändare, när man inte vågar opponera sig mot överheten offentligt. Det finns många exempel till förklaring för anonyma insändare. De kan naturligtvis skapa både ilska och dålig stämning, men de kan också få olika problem diskuterade, om man bara håller sig till ämnet och får det belyst ur olika vinklar. Då spelar det ingen roll om det står ”Anonym” eller ”Johansson” under.

I dag anonym

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.