02 jun 2015 06:00

02 jun 2015 06:00

Vi tänker återigen bygga bort bostadsbristen

debatt.:

Vi socialdemokrater gör något åt bostadsbristen på riktigt för vi vet och förstår vad bristen på bostäder innebär såväl för den enskilde som för samhällsekonomin i stort. Vi låter oss inte, som den moderatstyrda minoriteten i Skövde, begränsas av ideologiskt tunnelseende och en övertro på marknaden.

Skövdebostäder är Skövde kommuns eget allmännyttiga bostadsbolag, ett av Sveriges bäst skötta kommunala bostadsbolag. Styrelsen, med politiker från både den moderatstyrda minoriteten och oppositionen, har enhälligt sagt nej till både förslaget om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter samt till att sätta ett tak för Skövdebostäders marknadsandel.

Frågan är varför Skövdes styrande minoritet vill att Skövdebostäder ska ombilda hyresrätter till bostadsrätter, istället för att lägga all kraft på att minska bostadsbristen genom att producera nya lägenheter? Svaret är ideologiskt betingat och det magiska ordet är valfrihet. Valfrihet för den som kan betala.

De privata byggarna som Skövdes styrande minoritet ville släppa fram för att bygga hyresrätter har inte visat intresse vare sig i centrala Skövde eller i yttertätorterna.

Det hade varit bättre om Skövdebostäders 17-procentsgräns tagits bort och formuleringen i det nya ägardirektivet om att bolaget nu aktivt ska arbeta för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter inte blivit till.

Vi värnar om dem som inte vill eller har möjlighet att köpa och äga sin bostad, de som idag lider mest av bristen på hyresrätter. Denna brist drabbar dock hela bostadsmarknaden då den leder till minskad rörlighet och pressar upp priserna.

Ungdomar måste ges möjlighet att flytta hemifrån. Att sitta vid frukostbordet och resonera om att renovera köket med tre vuxna ungdomar runt sig som inget hellre vill än att flytta hemifrån känns inte bra. Vi kommer nu att stimulera produktionen av billiga hyresrätter så att ungdomar ska kunna flytta och starta sina vuxenliv.

Vi justerar rot-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Då kan vi 2016 använda den beräknade budgetförstärkningen på 6 miljarder kronor till att investera i bostäder. Allt enligt klassisk socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.

Vi socialdemokrater tar ansvar och gör något åt bostadsbristen. Nu!

Robert Ciabatti (S)

Johan Ask (S)

Vi socialdemokrater gör något åt bostadsbristen på riktigt för vi vet och förstår vad bristen på bostäder innebär såväl för den enskilde som för samhällsekonomin i stort. Vi låter oss inte, som den moderatstyrda minoriteten i Skövde, begränsas av ideologiskt tunnelseende och en övertro på marknaden.

Skövdebostäder är Skövde kommuns eget allmännyttiga bostadsbolag, ett av Sveriges bäst skötta kommunala bostadsbolag. Styrelsen, med politiker från både den moderatstyrda minoriteten och oppositionen, har enhälligt sagt nej till både förslaget om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter samt till att sätta ett tak för Skövdebostäders marknadsandel.

Frågan är varför Skövdes styrande minoritet vill att Skövdebostäder ska ombilda hyresrätter till bostadsrätter, istället för att lägga all kraft på att minska bostadsbristen genom att producera nya lägenheter? Svaret är ideologiskt betingat och det magiska ordet är valfrihet. Valfrihet för den som kan betala.

De privata byggarna som Skövdes styrande minoritet ville släppa fram för att bygga hyresrätter har inte visat intresse vare sig i centrala Skövde eller i yttertätorterna.

Det hade varit bättre om Skövdebostäders 17-procentsgräns tagits bort och formuleringen i det nya ägardirektivet om att bolaget nu aktivt ska arbeta för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter inte blivit till.

Vi värnar om dem som inte vill eller har möjlighet att köpa och äga sin bostad, de som idag lider mest av bristen på hyresrätter. Denna brist drabbar dock hela bostadsmarknaden då den leder till minskad rörlighet och pressar upp priserna.

Ungdomar måste ges möjlighet att flytta hemifrån. Att sitta vid frukostbordet och resonera om att renovera köket med tre vuxna ungdomar runt sig som inget hellre vill än att flytta hemifrån känns inte bra. Vi kommer nu att stimulera produktionen av billiga hyresrätter så att ungdomar ska kunna flytta och starta sina vuxenliv.

Vi justerar rot-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Då kan vi 2016 använda den beräknade budgetförstärkningen på 6 miljarder kronor till att investera i bostäder. Allt enligt klassisk socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.

Vi socialdemokrater tar ansvar och gör något åt bostadsbristen. Nu!

Robert Ciabatti (S)

Johan Ask (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.