02 jun 2015 06:00

02 jun 2015 06:00

Bättre service ingen negativ utveckling

SIMSJÖN.

Replik. Jag ställer mig frågan, vem vill ha en bostad i ett sommarstugeområde? I Kungshamn t.ex. köps bostadshusen och används som sommarstuga med följden att bygden avfolkas och tre av fyra hus bebos endast på sommaren när solen skiner, service och utveckling avstannar. I torsdagens SLA läser jag om det motsatta problemet (?); ”Sommarboende i över 30 år” ondgör sig över att det finns de som bosätter sig permanent vid Simsjön.

Det finns för- och nackdelar med allt här i världen men bättre service som vatten och avlopp, sophämtning, bättre vägunderhåll, folk som tittar till stugorna året runt, Simsjögården som satsar för att kunna ge både boende och besökare bättre service, liv, rörelse och utnyttjande av den fantastiska miljö som Simsjön erbjuder, osv kan väl inte vara en negativ utveckling?

Vad gäller kostnaden för att röja snö så kanske den gör att Sommarboende upptäcker att Simsjön är väl så underbart på vintern, med skidföre som skribenten själv uttrycker det. Problemen med hur snön ska röjas lämnar jag över till yrkesutövare inom branschen, precis som jag gör med tv, telefon och asfaltering.

Att ondgöra sig över permanentboende kan visa på flera saker, t.ex. avundsjuka på att andra får vara i paradiset året runt eller kan det vara så att man är fientlig mot utveckling av vad det än må vara?

Med den bostadsbrist som råder så är åtminstone Skövde kommun glada (tror jag) för att de som flyttar till sina ”stugor” lämnar plats för unga och nya Skövdebor.

För vår del handlar ett permanentboende i Simsjön om att anamma den service som erbjuds, som t.ex. VA, underbar miljö och goda grannar (såväl sommar- som åretruntboende).

Permanentboende i snart 1 år

Det finns för- och nackdelar med allt här i världen men bättre service som vatten och avlopp, sophämtning, bättre vägunderhåll, folk som tittar till stugorna året runt, Simsjögården som satsar för att kunna ge både boende och besökare bättre service, liv, rörelse och utnyttjande av den fantastiska miljö som Simsjön erbjuder, osv kan väl inte vara en negativ utveckling?

Vad gäller kostnaden för att röja snö så kanske den gör att Sommarboende upptäcker att Simsjön är väl så underbart på vintern, med skidföre som skribenten själv uttrycker det. Problemen med hur snön ska röjas lämnar jag över till yrkesutövare inom branschen, precis som jag gör med tv, telefon och asfaltering.

Att ondgöra sig över permanentboende kan visa på flera saker, t.ex. avundsjuka på att andra får vara i paradiset året runt eller kan det vara så att man är fientlig mot utveckling av vad det än må vara?

Med den bostadsbrist som råder så är åtminstone Skövde kommun glada (tror jag) för att de som flyttar till sina ”stugor” lämnar plats för unga och nya Skövdebor.

För vår del handlar ett permanentboende i Simsjön om att anamma den service som erbjuds, som t.ex. VA, underbar miljö och goda grannar (såväl sommar- som åretruntboende).

Permanentboende i snart 1 år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.