03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Sverige behöver en tioårig grundskola

Debatt.:

Riksdagen har nyligen fattat beslut om att göra grundskolan tioårig. Svenska elever behöver tydliga och tidiga mål för att kunna lära sig läsa och ta till sig enklare texter redan i tidig ålder. Därför är Alliansens förslag att förlänga den obligatoriska grundskolan från nio till tio år genom att förskoleklassen blir nya årskurs 1.

En majoritet i riksdagen vill att regeringen senast i augusti 2015 ska återkomma med förslag om hur grundskola ska bli tioårig. Det innebär att ännu ett av Alliansens vallöften för skolan blir verklighet. Tyvärr plockar regeringen bort de avsatta medlen för införandet av en tioårig grundskola i sin vårbudget. Det är pengar som nu måste tillbaka för att säkerställa Alliansens mål med reformen.

En tioårig grundskola bidrar till att även de yngsta eleverna får rätt till tidigt stöd och tidig stimulans för att lära sig läsa och skriva. Om vi jämför med andra OECD-länder har elever i Sverige under sin skoltid mindre undervisningstid än de flesta andra kombinerat med en senare skolstart vilket tyvärr bidrar till sämre läsförståelse, svårigheter inom matematik och sjunkande resultat. I snitt har vi i dag 180 färre undervisningstimmar i svensk skola jämfört med övriga Europa.

Det är viktigt att vi säkerställer rätt kompetens på de lärare som ska undervisa våra sexåringar. Vi vill därför fortbilda våra förskollärare så att alla får behörighet att undervisa i nya klass ett. En tidigare skolstart med behöriga lärare, tydliga kunskapsmål, mer tid för eleverna kombinerat med särskilt stöd för dem med svårigheter bidrar sammantaget till bättre resultat i skolan och rustar eleverna bättre för både kommande studier och även för arbetslivet längre fram.

Det är nu 17 år sedan förskoleklassen infördes i Sverige och närmare 98 procent av alla sexåringar går i dag i förskoleklassen som därmed blivit ett naturligt första steg in i skolvärlden. Övergången till att göra förskoleklassen till årskurs 1 i grundskolan kommer ge bättre möjligheter att kombinera förskoleklassens pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande.

Grundskoleutredningens direktiv bör också ändras tillbaka till Alliansens ursprungliga direktiv om att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder ska kunna utformas. Regeringens förslag, att bara göra förskoleklassen obligatorisk och därmed inte fortbilda förskollärarna, säkerställer inte de yngsta elevernas rätt till tidigt stöd i samma utsträckning.

Nu förutsätter vi därför att regeringen är villig att ha en öppen diskussion med Alliansen kring hur den framtida grundskolan ska kunna utformas och tar fram ett konkret förslag om tioårig grundskola.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Christer Nylander (FP)

utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet

Ulrika Carlsson (C)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Annika Eclund (KD)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Riksdagen har nyligen fattat beslut om att göra grundskolan tioårig. Svenska elever behöver tydliga och tidiga mål för att kunna lära sig läsa och ta till sig enklare texter redan i tidig ålder. Därför är Alliansens förslag att förlänga den obligatoriska grundskolan från nio till tio år genom att förskoleklassen blir nya årskurs 1.

En majoritet i riksdagen vill att regeringen senast i augusti 2015 ska återkomma med förslag om hur grundskola ska bli tioårig. Det innebär att ännu ett av Alliansens vallöften för skolan blir verklighet. Tyvärr plockar regeringen bort de avsatta medlen för införandet av en tioårig grundskola i sin vårbudget. Det är pengar som nu måste tillbaka för att säkerställa Alliansens mål med reformen.

En tioårig grundskola bidrar till att även de yngsta eleverna får rätt till tidigt stöd och tidig stimulans för att lära sig läsa och skriva. Om vi jämför med andra OECD-länder har elever i Sverige under sin skoltid mindre undervisningstid än de flesta andra kombinerat med en senare skolstart vilket tyvärr bidrar till sämre läsförståelse, svårigheter inom matematik och sjunkande resultat. I snitt har vi i dag 180 färre undervisningstimmar i svensk skola jämfört med övriga Europa.

Det är viktigt att vi säkerställer rätt kompetens på de lärare som ska undervisa våra sexåringar. Vi vill därför fortbilda våra förskollärare så att alla får behörighet att undervisa i nya klass ett. En tidigare skolstart med behöriga lärare, tydliga kunskapsmål, mer tid för eleverna kombinerat med särskilt stöd för dem med svårigheter bidrar sammantaget till bättre resultat i skolan och rustar eleverna bättre för både kommande studier och även för arbetslivet längre fram.

Det är nu 17 år sedan förskoleklassen infördes i Sverige och närmare 98 procent av alla sexåringar går i dag i förskoleklassen som därmed blivit ett naturligt första steg in i skolvärlden. Övergången till att göra förskoleklassen till årskurs 1 i grundskolan kommer ge bättre möjligheter att kombinera förskoleklassens pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande.

Grundskoleutredningens direktiv bör också ändras tillbaka till Alliansens ursprungliga direktiv om att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder ska kunna utformas. Regeringens förslag, att bara göra förskoleklassen obligatorisk och därmed inte fortbilda förskollärarna, säkerställer inte de yngsta elevernas rätt till tidigt stöd i samma utsträckning.

Nu förutsätter vi därför att regeringen är villig att ha en öppen diskussion med Alliansen kring hur den framtida grundskolan ska kunna utformas och tar fram ett konkret förslag om tioårig grundskola.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Christer Nylander (FP)

utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet

Ulrika Carlsson (C)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Annika Eclund (KD)

utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.