03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Det gäller att förvalta och hushålla

KOMMUNENS BUDGET 2016.

Hållbart. Nu sitter kommunens tjänstemän/kvinnor och politiker och filar på de sista siffrorna i kommunens budget för 2016. Det är en grannlaga uppgift att få pengar att räcka till alla de olika delarna som kommunen ansvarar för. Politikerna som beslutar om budgeten har sina värderingar och sina respektive partiprogram som utgångspunkt för hur ekonomin ska ordnas och pengarna fördelas.

Jag vill påminna om att ekonomi betyder förvaltning och hushållning. Idag är det den neoklassiska ekonomins teoribildning som är rådande, det vill säga, att förvalta och hushålla med pengar. På grund av de utmaningar vi som samhälle nu ställs inför, så måste vi istället för att titta blint på pengar gå tillbaka till den klassiska ekonomiska teoribildningen. Den som handlar om att förvalta och hushålla med Jorden/naturresurserna, arbete/människor och det reala kapitalet

Det handlar således om att i den kommunala budgeten:

• Förvalta och hushålla med våra naturresurser, genom att exempelvis stötta ekologiskt och lokalt producerad mat till skolor och äldreboenden.

• Förvalta och hushålla med människor. I dag är det alldeles för många i Skövde kommun som mår dåligt av att inte räknas som en resurs, till exempel att inte ha ett arbete.

• Förvalta och hushålla det reala kapitalet, det kapital som byggts av människor och naturresurser.

Om vi ska se ekonomi utifrån ett långsiktigt perspektiv, så är den klassiska teoribildningen inom ekonomi den enda långsiktigt hållbara!

För vad hjälper det på lång sikt, att kommunen har en god (neoklassisk) ekonomi om vi inte:

• Förvaltar vår åker- och skogsmark på ett hållbart och förnuftigt sätt.

• Ser till att skapa arbetstillfällen för arbetslösa i kommunen.

• Ökar återanvändning av det vi bygger och producerar.

Börje Johansson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Jag vill påminna om att ekonomi betyder förvaltning och hushållning. Idag är det den neoklassiska ekonomins teoribildning som är rådande, det vill säga, att förvalta och hushålla med pengar. På grund av de utmaningar vi som samhälle nu ställs inför, så måste vi istället för att titta blint på pengar gå tillbaka till den klassiska ekonomiska teoribildningen. Den som handlar om att förvalta och hushålla med Jorden/naturresurserna, arbete/människor och det reala kapitalet

Det handlar således om att i den kommunala budgeten:

• Förvalta och hushålla med våra naturresurser, genom att exempelvis stötta ekologiskt och lokalt producerad mat till skolor och äldreboenden.

• Förvalta och hushålla med människor. I dag är det alldeles för många i Skövde kommun som mår dåligt av att inte räknas som en resurs, till exempel att inte ha ett arbete.

• Förvalta och hushålla det reala kapitalet, det kapital som byggts av människor och naturresurser.

Om vi ska se ekonomi utifrån ett långsiktigt perspektiv, så är den klassiska teoribildningen inom ekonomi den enda långsiktigt hållbara!

För vad hjälper det på lång sikt, att kommunen har en god (neoklassisk) ekonomi om vi inte:

• Förvaltar vår åker- och skogsmark på ett hållbart och förnuftigt sätt.

• Ser till att skapa arbetstillfällen för arbetslösa i kommunen.

• Ökar återanvändning av det vi bygger och producerar.

Börje Johansson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.