03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Hurra för nöjda rektorer och pedagoger

SKOLAN.

Kommentar till replikörer om skolan: För några år sedan fick man läsa i SLA några rektorers och skolchefens uttalande angående föräldrarnas insändare om förhållandena i en skola: ”Vi känner inte igen den bilden av skolan.” Att förneka sanningen var kränkande mot föräldrar och de utsatta eleverna.

Det var beklagligt att läsa i dagarna hur den nöjde pedagogen förnedrade en kollega och på ett cyniskt sätt rekommenderade henne/honom att söka annat arbete. Kan det vara så att på din skola arbetar ni inte med skolans värdegrunder?

Den bild av skolan som förundrad pedagog har lyft upp kan stämma väl i en del åldersgrupper. Detta problem förekommer med jämna mellanrum. I yngre grupper är de jämt nödiga, törstiga, trötta och glömska. Att detta inte förekommer på din skola, ställer jag mig frågande till. Kan det vara så att de få som ändå avviker från normerna som du säger, registreras inte? Eller klassas som förlorade och läggs inga resurser på? Gör ni som rektor Christina och lyfter upp bara positiva saker? Hur har du och rektor Christina lyckats att utveckla undervisningen om ni inte tar lärdom av den svaga gruppen? Har ni inte tagit del av Pisa-resultaten?

Du nöjde pedagog borde i stället ha sökt upp vederbörande (genom tidningen) och erbjudit en stund av pedagogiskt kunskapsutbyte. Så där kollegor emellan, litet stöd och uppmuntran. Förundrad pedagog har lyft upp en negativ trend i skolan. Kanske tillhör han en arbetsplats med problem, polis- och skolverksanmälningar med mera.

För den delen är alla barn (elever) fina och trevliga.

Undrar vad Christina och övriga rektorer gör på torsdagsträffen? Arbetar ni för att hitta pedagogiska strategier eller gör ni som Kristina Leuchowius skriver om självgoda personer som sitter och klappar varandra på axeln? Gå av från era höga hästar, pröva arbetsgolvet och ni finner sanningen. Ni kan bli otrevligt överraskade av att finna samma förhållande som förundrad pedagog beskriver.

Det var beklagligt att läsa i dagarna hur den nöjde pedagogen förnedrade en kollega och på ett cyniskt sätt rekommenderade henne/honom att söka annat arbete. Kan det vara så att på din skola arbetar ni inte med skolans värdegrunder?

Den bild av skolan som förundrad pedagog har lyft upp kan stämma väl i en del åldersgrupper. Detta problem förekommer med jämna mellanrum. I yngre grupper är de jämt nödiga, törstiga, trötta och glömska. Att detta inte förekommer på din skola, ställer jag mig frågande till. Kan det vara så att de få som ändå avviker från normerna som du säger, registreras inte? Eller klassas som förlorade och läggs inga resurser på? Gör ni som rektor Christina och lyfter upp bara positiva saker? Hur har du och rektor Christina lyckats att utveckla undervisningen om ni inte tar lärdom av den svaga gruppen? Har ni inte tagit del av Pisa-resultaten?

Du nöjde pedagog borde i stället ha sökt upp vederbörande (genom tidningen) och erbjudit en stund av pedagogiskt kunskapsutbyte. Så där kollegor emellan, litet stöd och uppmuntran. Förundrad pedagog har lyft upp en negativ trend i skolan. Kanske tillhör han en arbetsplats med problem, polis- och skolverksanmälningar med mera.

För den delen är alla barn (elever) fina och trevliga.

Undrar vad Christina och övriga rektorer gör på torsdagsträffen? Arbetar ni för att hitta pedagogiska strategier eller gör ni som Kristina Leuchowius skriver om självgoda personer som sitter och klappar varandra på axeln? Gå av från era höga hästar, pröva arbetsgolvet och ni finner sanningen. Ni kan bli otrevligt överraskade av att finna samma förhållande som förundrad pedagog beskriver.

  • Dumitru

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.