03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Patienternas hälsa är viktig

RÖKFÖRBUD.

Replik. Skaraborgs Sjukhus vill härmed ge följande svar på insändaren ”Fascismen gör sitt intåg på Skas”, som publicerades i SLA den 2 juni:

Syftet med att införa rökfritt sjukhusområde på Skaraborgs Sjukhus är att ingen av våra patienter, medarbetare eller besökare ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Skaraborgs Sjukhus har varit rökfritt i många år men efterlevnaden har varit dålig. Trots en skärpning av rökförbudet 2011 är det många som har bortsett från förbudet och rökt i anslutning till sjukhusets entréer. Erfarenhet har visat att man får bättre följsamhet med rökfria områden än med rökkurer.

Tobaksrök, även i små mängder, kan vara mycket besvärande och framkalla reaktioner hos personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Även när man röker utomhus fastnar en stor andel tobaksrök i kläder och hår. Det innebär att man riskerar att utsätta andra för farliga ämnen.

Som hälsofrämjande sjukhus arbetar Skaraborgs Sjukhus aktivt med information och stöd till patienter för att öka deras möjlighet till bättre hälsa och livskvalitet. Då tobaksrökning fortfarande är en av de största orsakerna till ohälsa är det naturligt att vi hjälper tobaksberoende patienter att bli rökfria. Inneliggande patienter som inte kan avstå från rökning under tiden på sjukhuset erbjuds nikotinersättning.

Våra patienters hälsa är viktig och det ligger i allas vårt ansvar att skapa en trygg och rökfri vårdmiljö.

Pia Haikka

processledare för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skaraborgs Sjukhus

Syftet med att införa rökfritt sjukhusområde på Skaraborgs Sjukhus är att ingen av våra patienter, medarbetare eller besökare ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Skaraborgs Sjukhus har varit rökfritt i många år men efterlevnaden har varit dålig. Trots en skärpning av rökförbudet 2011 är det många som har bortsett från förbudet och rökt i anslutning till sjukhusets entréer. Erfarenhet har visat att man får bättre följsamhet med rökfria områden än med rökkurer.

Tobaksrök, även i små mängder, kan vara mycket besvärande och framkalla reaktioner hos personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Även när man röker utomhus fastnar en stor andel tobaksrök i kläder och hår. Det innebär att man riskerar att utsätta andra för farliga ämnen.

Som hälsofrämjande sjukhus arbetar Skaraborgs Sjukhus aktivt med information och stöd till patienter för att öka deras möjlighet till bättre hälsa och livskvalitet. Då tobaksrökning fortfarande är en av de största orsakerna till ohälsa är det naturligt att vi hjälper tobaksberoende patienter att bli rökfria. Inneliggande patienter som inte kan avstå från rökning under tiden på sjukhuset erbjuds nikotinersättning.

Våra patienters hälsa är viktig och det ligger i allas vårt ansvar att skapa en trygg och rökfri vårdmiljö.

Pia Haikka

processledare för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.