04 jun 2015 06:00

04 jun 2015 06:00

Bättre bemötande behövs

PSYKIATRIN.

Evalena Öman (V) och Ove Nordström (V) skrev 26 maj under rubriken ”Psykiatrin drabbas av centraliseringsiver”. Bakgrunden är intentionerna – och senare beslutet – att flytta psykiatrin från Falköping till Skövde.

Jag som boende i Skövde förstår och håller delvis med skribenterna. Vad man tycker i frågan beror även vilken ”utsiktspunkt” man blickar från. Inom min släkt och inom min bekantskapskrets finns en hel del fall med problematiska erfarenheter av psykiatrin. De kan sammanfattas i meningen ”de fick det som kallas vård med utebliven effekt och fick skador (biverkningar)”.

Behandlingarna bör snarast ses över och revideras. Människan och dess välmående är betydligt mer än kemi. Människosynen och bemötandet behöver förbättras på ett tydligt sätt, man behöver ta människan på allvar, lyssna och ha respekt. Det är otroligt att i dagens annars civiliserade samhälle inom psykiatrin delvis tillämpa normen att det som sägs från personer som har en psykdiagnos inte tas på allvar.

I ordets djupare bemärkelse behövs en mer human behandling.

En stilla undran är hur anställda kan vara del av ett sådant system?

Observant

Jag som boende i Skövde förstår och håller delvis med skribenterna. Vad man tycker i frågan beror även vilken ”utsiktspunkt” man blickar från. Inom min släkt och inom min bekantskapskrets finns en hel del fall med problematiska erfarenheter av psykiatrin. De kan sammanfattas i meningen ”de fick det som kallas vård med utebliven effekt och fick skador (biverkningar)”.

Behandlingarna bör snarast ses över och revideras. Människan och dess välmående är betydligt mer än kemi. Människosynen och bemötandet behöver förbättras på ett tydligt sätt, man behöver ta människan på allvar, lyssna och ha respekt. Det är otroligt att i dagens annars civiliserade samhälle inom psykiatrin delvis tillämpa normen att det som sägs från personer som har en psykdiagnos inte tas på allvar.

I ordets djupare bemärkelse behövs en mer human behandling.

En stilla undran är hur anställda kan vara del av ett sådant system?

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.