04 jun 2015 06:00

08 jan 2016 14:11

Psykiatrisatsning för hela Skaraborg

Debatt

Vi har länge haft bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrivården i Skaraborg. För den som behöver psykiatrisk vård ska den vara tillgänglig, trygg, säker och jämlik med övriga områden i Västra Götaland, mindre än så är inte uppdraget. Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, och Skaraborgs sjukhus styrelse har beslutat om ett omtag för psykiatrivården.

Som patient ska man alltid söka via sin vårdcentral först, som har viss psykologisk kompetens. Specialiserad öppenvård är nästa steg och ska utvecklas på de fyra sjukhusen i Mariestad, Lidköping, Falköping och Skövde. Alla mottagningar ska ha dagverksamhet med behandlingsvård, terapeutisk behandling, mobila team som ska kunna åka hem till patienter som inte kan ta sig till mottagningen, samt SLÖP:ar, så kallade slutna öppenvårdsplatser som är korttidsplatser för psykiatri för enklare vård och utredning. Detta kommer att skapa en nära vård med god tillgänglighet för de som behöver ha psykiatrisk vård och behandling.

Ett mindre antal patienter behöver få heldygnsvård. I snitt är det cirka 15 vårddygn/patient. Antalet dygn sjunker i takt med att öppenvården kan ta hand om patienterna tidigare och bättre. Diskussionen under våren har varit placering av nya lokaler för heldygnsvården. Falköping är orten som tagit hand om detta hittills och bedrivs just nu i lokaler som behöver ersättas till modern psykiatrisk vård. Det behöver byggas nytt som motsvarar dagens behov.

Den grönblåa majoriteten har haft många samtal med olika företrädare. Strax innan nyår kom Öppna jämförelser från Socialstyrelsen som beskriver att samsjuklighet är vanlig inom gruppen psykiatriska patienter, vilka behöver somatisk och psykiatrisk vård samtidigt. Medellivslängden är 15–20 år kortare om man har psykiatrisk sjukdom och det kan vi inte acceptera att det är så. Regionfullmäktige har tagit beslut om en utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin, där det betonas att vi ska utveckla heldygnsvården med evidens och beprövad erfarenhet. Det är även viktigt att bedöma patientens totala sjukdomsbild och vårdbehov.

Uppdraget är att patienten ska få så bra vård som möjligt. Utredning och kontakter betonar att vården för psykiska och kroppsliga sjukdomar behöver bedrivas nära varandra. Därför blev valet att heldygnsvården ska vara i Skövde, en nybyggnation som ska hålla i många år framåt. Vi kan inte blunda för att patienten kan få en bättre samordnad vård med andra specialiteter som redan finns där. Logiken talade starkt för Skövde den här gången. I Falköping kommer det finnas kvar en utvecklad öppenvårdsmottagning, äldrepsykiatri och rättspsykiatri.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer aktivt följa upp arbetet som Skaraborgs sjukhus kommer att göra framöver. De vet att vårt tålamod just nu är kort, och hastigheten att komma till ett bättre omhändertagande är kort.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande

Eva-Lott Gram (KD)

förste vice ordförande

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi har länge haft bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrivården i Skaraborg. För den som behöver psykiatrisk vård ska den vara tillgänglig, trygg, säker och jämlik med övriga områden i Västra Götaland, mindre än så är inte uppdraget. Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, och Skaraborgs sjukhus styrelse har beslutat om ett omtag för psykiatrivården.

Som patient ska man alltid söka via sin vårdcentral först, som har viss psykologisk kompetens. Specialiserad öppenvård är nästa steg och ska utvecklas på de fyra sjukhusen i Mariestad, Lidköping, Falköping och Skövde. Alla mottagningar ska ha dagverksamhet med behandlingsvård, terapeutisk behandling, mobila team som ska kunna åka hem till patienter som inte kan ta sig till mottagningen, samt SLÖP:ar, så kallade slutna öppenvårdsplatser som är korttidsplatser för psykiatri för enklare vård och utredning. Detta kommer att skapa en nära vård med god tillgänglighet för de som behöver ha psykiatrisk vård och behandling.

Ett mindre antal patienter behöver få heldygnsvård. I snitt är det cirka 15 vårddygn/patient. Antalet dygn sjunker i takt med att öppenvården kan ta hand om patienterna tidigare och bättre. Diskussionen under våren har varit placering av nya lokaler för heldygnsvården. Falköping är orten som tagit hand om detta hittills och bedrivs just nu i lokaler som behöver ersättas till modern psykiatrisk vård. Det behöver byggas nytt som motsvarar dagens behov.

Den grönblåa majoriteten har haft många samtal med olika företrädare. Strax innan nyår kom Öppna jämförelser från Socialstyrelsen som beskriver att samsjuklighet är vanlig inom gruppen psykiatriska patienter, vilka behöver somatisk och psykiatrisk vård samtidigt. Medellivslängden är 15–20 år kortare om man har psykiatrisk sjukdom och det kan vi inte acceptera att det är så. Regionfullmäktige har tagit beslut om en utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin, där det betonas att vi ska utveckla heldygnsvården med evidens och beprövad erfarenhet. Det är även viktigt att bedöma patientens totala sjukdomsbild och vårdbehov.

Uppdraget är att patienten ska få så bra vård som möjligt. Utredning och kontakter betonar att vården för psykiska och kroppsliga sjukdomar behöver bedrivas nära varandra. Därför blev valet att heldygnsvården ska vara i Skövde, en nybyggnation som ska hålla i många år framåt. Vi kan inte blunda för att patienten kan få en bättre samordnad vård med andra specialiteter som redan finns där. Logiken talade starkt för Skövde den här gången. I Falköping kommer det finnas kvar en utvecklad öppenvårdsmottagning, äldrepsykiatri och rättspsykiatri.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer aktivt följa upp arbetet som Skaraborgs sjukhus kommer att göra framöver. De vet att vårt tålamod just nu är kort, och hastigheten att komma till ett bättre omhändertagande är kort.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande

Eva-Lott Gram (KD)

förste vice ordförande

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.