05 jun 2015 06:00

05 jun 2015 06:00

Skänk vår jord och vår miljö en extra tanke i dag

Debatt.:

Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Svensk Försäkring rankar hur bra kommunerna i Sverige är på klimatanpassning. I denna ranking har Skövde endast 2 poäng av 33 möjliga och kommer på plats 155 av de 165 kommuner som svarat på deras frågor. Dessutom sämst av Skaraborgs alla kommuner. Detta är värt att fundera över på Världsmiljödagen idag (den 5 juni).

Världsmiljödagen är instiftad av FN’s miljöprogram, UNEP, och uppmanar oss att skänka vår jord och vår miljö en extra tanke. Det vi gör eller inte gör, även här i Skövde, har betydelse.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill bland annat, och har drivit dessa frågor:

• Att kommunen ska ställa upp ett högre mål vad gäller ekologisk mat till skolor och äldreboenden. Det mål alliansen satt upp är endast 25 %. De har nått 18 %. På tok för lite. Detta är endast en kunskaps- och inställningsfråga. Det behöver inte bli dyrare att köpa in ekologisk mat. Det har många kommuner, som gått före, visat. Hur vi producerar vår mat har stor inverkan på miljön, på klimatet, på vattnet, på jorden och på vår hälsa. En ökad efterfrågan på ekologiskt producerad mat från kommunen skulle bl a ge indikationer till lantbruket att våga ställa om till ekologisk odling.

• Att kommunen på allvar ska börja sanera förskolorna för att få bort gifter i barnens miljö. Våra barn har större mängder giftiga ämnen i blodet än någon annan generation före dem. Problemen med gifter i barnens vardagsmiljöer är alldeles för allvarliga för att skjuta på framtiden. Små barn är extra utsatta för farliga kemikalier. Det är dags att öka takten på väg mot en giftfri förskola.

• Att kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska ta på allvar det som hotar vårt rena Vättervatten (gruva norr om Gränna, borrning efter gas i Motalabukten och försvarets skjutningar över Vättern). Det är de som ska sörja för att vi får rent vatten, nu och även i framtiden.

• Att Cementa inte ska få fortsätta att förstöra vårt vackra berg Billingen, vår miljö och vår luft här i Skövde.

• Att kommunen ska fortsätta att köpa in den miljövänliga ”Nordisk vattenkraft”-elström som man gjort i många år men som alliansen nu beslutat att inte göra längre. Tvärt emot tjänstemännens eget förslag.

• Att fler än endast 49 av kommunens 221 personbilar ska gå på biogas. De övriga körs på diesel eller bensin. Detta trots att vi vet att transportsektorn står för en tredjedel av alla utsläpp och trots att kommunen egna mål var 100 % miljöbilar senast år 2014.

• Att Karlsborgsbanan ska bevaras och utvecklas.

• Att kommunens finanspolicy ska ändras så att den tar hänsyn även till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Något som vi vet har ett mycket stort symbolvärde när kommuner, organisationer och företag gör så.

Fundera över detta och skänk vår jord och vår miljö en extra tanke på Världsmiljödagen i dag, den 5 juni.

Elisabeth Gustavsson

gruppledare i kommunfullmäktige

för Miljöpartiet de gröna i Skövde

Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Svensk Försäkring rankar hur bra kommunerna i Sverige är på klimatanpassning. I denna ranking har Skövde endast 2 poäng av 33 möjliga och kommer på plats 155 av de 165 kommuner som svarat på deras frågor. Dessutom sämst av Skaraborgs alla kommuner. Detta är värt att fundera över på Världsmiljödagen idag (den 5 juni).

Världsmiljödagen är instiftad av FN’s miljöprogram, UNEP, och uppmanar oss att skänka vår jord och vår miljö en extra tanke. Det vi gör eller inte gör, även här i Skövde, har betydelse.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill bland annat, och har drivit dessa frågor:

• Att kommunen ska ställa upp ett högre mål vad gäller ekologisk mat till skolor och äldreboenden. Det mål alliansen satt upp är endast 25 %. De har nått 18 %. På tok för lite. Detta är endast en kunskaps- och inställningsfråga. Det behöver inte bli dyrare att köpa in ekologisk mat. Det har många kommuner, som gått före, visat. Hur vi producerar vår mat har stor inverkan på miljön, på klimatet, på vattnet, på jorden och på vår hälsa. En ökad efterfrågan på ekologiskt producerad mat från kommunen skulle bl a ge indikationer till lantbruket att våga ställa om till ekologisk odling.

• Att kommunen på allvar ska börja sanera förskolorna för att få bort gifter i barnens miljö. Våra barn har större mängder giftiga ämnen i blodet än någon annan generation före dem. Problemen med gifter i barnens vardagsmiljöer är alldeles för allvarliga för att skjuta på framtiden. Små barn är extra utsatta för farliga kemikalier. Det är dags att öka takten på väg mot en giftfri förskola.

• Att kommunalförbundet Skaraborgsvatten ska ta på allvar det som hotar vårt rena Vättervatten (gruva norr om Gränna, borrning efter gas i Motalabukten och försvarets skjutningar över Vättern). Det är de som ska sörja för att vi får rent vatten, nu och även i framtiden.

• Att Cementa inte ska få fortsätta att förstöra vårt vackra berg Billingen, vår miljö och vår luft här i Skövde.

• Att kommunen ska fortsätta att köpa in den miljövänliga ”Nordisk vattenkraft”-elström som man gjort i många år men som alliansen nu beslutat att inte göra längre. Tvärt emot tjänstemännens eget förslag.

• Att fler än endast 49 av kommunens 221 personbilar ska gå på biogas. De övriga körs på diesel eller bensin. Detta trots att vi vet att transportsektorn står för en tredjedel av alla utsläpp och trots att kommunen egna mål var 100 % miljöbilar senast år 2014.

• Att Karlsborgsbanan ska bevaras och utvecklas.

• Att kommunens finanspolicy ska ändras så att den tar hänsyn även till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Något som vi vet har ett mycket stort symbolvärde när kommuner, organisationer och företag gör så.

Fundera över detta och skänk vår jord och vår miljö en extra tanke på Världsmiljödagen i dag, den 5 juni.

Elisabeth Gustavsson

gruppledare i kommunfullmäktige

för Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.