09 jun 2015 06:00

09 jun 2015 06:00

Naiva politiker låter Skövde islamiseras

Debatt.:

Byggnadsnämnden gav häromveckan bygglov till en moské i Skövde. Tidigare var planen en 1 750 kvadratmeter stor moské som skulle kosta 50 miljoner. Det är häpnadsväckande stort för att vara ett lokalt församlingshus i en mindre stad, särskilt som Skövde haft relativt få muslimer. Något som väcker frågor kring såväl syfte som finansiering.

2003 berättar Yüksel Peker, ordförande i Skövde muslimska förening, för P4 Skaraborg att ”huvuddelen av pengarna kommer från stiftelser i arabvärlden som är specialiserade på att ge pengar till moskébyggen i länder där islam är en minoritetsreligion”. 2011 uppger P4 Skaraborg att ”en välgörenhetsorganisation i Turkiet” utlovat runt 10 miljoner. 2012 säger Peker till Skövde Nyheter att finansieringen ska ordnas med hjälp av ”organisationerna Diyanet i Turkiet och Riyazet i Bosnien som koordinerar mosképrojekten”. När SLA 29 maj rapporterar att bygglovet har godkänts är Peker dock förtegen om finansieringen. Den planerade moskén har nu krympt till 400 kvadratmeter och en 28 meter hög minaret. Den slutliga kostnaden ligger på 15 miljoner. Turkiet ser ut att vara huvudsponsor. Även moskéns arkitekt Mahmut Sami Kirazoğlu är därifrån.

Tidigare i år rapporterade internationell media hur Turkiets president Erdogan tävlar med Saudiarabien och Bosnien om att vara världsledande att sprida islam. Detta genom den turkiska statens administration för den islamiska läran Diyanet, som Peker nämnde för tre år sedan. Diyanet har ett globalt program för moskéer som just nu finansierar 18 skrytbyggen i bl.a. Albanien, USA, Ryssland – och tydligen Skövde. Detta är en del i en uttalad strategi där Turkiet flyttar fram positionerna för islam i världen. Det är i detta ljus den turkiska arkitektbyråns utformande av moskébyggnadens ska ses, där den 28 m höga minareten ska trona som en maktsymbol för islam. Det byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch blott anser är ”en vacker byggnad, ovanlig och fint ritad” – är i själva verket en bricka i ett kulturimperialistiskt maktspel. Islamisering pågår.

Den muslimska världen betraktar västerlandet som en dekadent och moraliskt underlägsen fiende. Det märks i Kairodeklarationen som antogs 1990 av 57 islamiska stater. I korthet är det ett svar på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, där man slår fast sharia som enda grund. Glöm sålunda allt vad feminism, HBT-rättigheter, religions- och yttrandefrihet heter. Vidare ser vi hur moskéer i Sverige allt mer fungerar som rekryteringsbas för IS-krigare. 1997 deklarerade president Erdogan själv sina ambitioner: ”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

Oavsett hur vällovliga motiv Skövdes politiker har måste man se med öppna ögon på vad vi har att göra med. Vill man värna muslimers fri- och rättigheter, på samma villkor som andra invånare i Sverige, bör moskébygget stoppas. Risken är alarmerande hög att man annars gör sig till nyttiga idioter för mörka krafter som går på tvärs mot allt vad vi i Sverige står för.

Nasrin Sjögren

journalist, samhällsdebattör och ex-muslim

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot och kommunpolitiker, Skövde

Byggnadsnämnden gav häromveckan bygglov till en moské i Skövde. Tidigare var planen en 1 750 kvadratmeter stor moské som skulle kosta 50 miljoner. Det är häpnadsväckande stort för att vara ett lokalt församlingshus i en mindre stad, särskilt som Skövde haft relativt få muslimer. Något som väcker frågor kring såväl syfte som finansiering.

2003 berättar Yüksel Peker, ordförande i Skövde muslimska förening, för P4 Skaraborg att ”huvuddelen av pengarna kommer från stiftelser i arabvärlden som är specialiserade på att ge pengar till moskébyggen i länder där islam är en minoritetsreligion”. 2011 uppger P4 Skaraborg att ”en välgörenhetsorganisation i Turkiet” utlovat runt 10 miljoner. 2012 säger Peker till Skövde Nyheter att finansieringen ska ordnas med hjälp av ”organisationerna Diyanet i Turkiet och Riyazet i Bosnien som koordinerar mosképrojekten”. När SLA 29 maj rapporterar att bygglovet har godkänts är Peker dock förtegen om finansieringen. Den planerade moskén har nu krympt till 400 kvadratmeter och en 28 meter hög minaret. Den slutliga kostnaden ligger på 15 miljoner. Turkiet ser ut att vara huvudsponsor. Även moskéns arkitekt Mahmut Sami Kirazoğlu är därifrån.

Tidigare i år rapporterade internationell media hur Turkiets president Erdogan tävlar med Saudiarabien och Bosnien om att vara världsledande att sprida islam. Detta genom den turkiska statens administration för den islamiska läran Diyanet, som Peker nämnde för tre år sedan. Diyanet har ett globalt program för moskéer som just nu finansierar 18 skrytbyggen i bl.a. Albanien, USA, Ryssland – och tydligen Skövde. Detta är en del i en uttalad strategi där Turkiet flyttar fram positionerna för islam i världen. Det är i detta ljus den turkiska arkitektbyråns utformande av moskébyggnadens ska ses, där den 28 m höga minareten ska trona som en maktsymbol för islam. Det byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch blott anser är ”en vacker byggnad, ovanlig och fint ritad” – är i själva verket en bricka i ett kulturimperialistiskt maktspel. Islamisering pågår.

Den muslimska världen betraktar västerlandet som en dekadent och moraliskt underlägsen fiende. Det märks i Kairodeklarationen som antogs 1990 av 57 islamiska stater. I korthet är det ett svar på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, där man slår fast sharia som enda grund. Glöm sålunda allt vad feminism, HBT-rättigheter, religions- och yttrandefrihet heter. Vidare ser vi hur moskéer i Sverige allt mer fungerar som rekryteringsbas för IS-krigare. 1997 deklarerade president Erdogan själv sina ambitioner: ”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

Oavsett hur vällovliga motiv Skövdes politiker har måste man se med öppna ögon på vad vi har att göra med. Vill man värna muslimers fri- och rättigheter, på samma villkor som andra invånare i Sverige, bör moskébygget stoppas. Risken är alarmerande hög att man annars gör sig till nyttiga idioter för mörka krafter som går på tvärs mot allt vad vi i Sverige står för.

Nasrin Sjögren

journalist, samhällsdebattör och ex-muslim

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot och kommunpolitiker, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.