09 jun 2015 06:00

09 jun 2015 06:00

Den disponibla inkomsten har ökat

PENSIONER.

Replik. Tack för svar Johnny Johansson S. Johnny säger att pensionärer ej får löneökning. Ja, viss påverkan på hur pensioner förändras har bromsen.

En mindre känd sak, med större påverkan, är den så kallade följsamhetsindexeringen. I princip innebär det att 1,6 procent av ökningen uteblir varje år. Å andra sidan är pensionen högre vid pensionstillfället än den skulle kunna vara utan denna konstruktion.

Annorlunda uttryckt så förskotteras del av den pension man skulle fått på äldre dagar till den första halvan av pensionstiden. Detta är skälen – som få vet om – till att pensionen i stort sett står still över tid.

Alliansen har därför under år 2006–2015 höjt grundavdraget och därmed avstått en av de tre tusenlappar som en pensionär med 12 000 per månad tidigare betalade i skatt.

Inga andra i samhället har fått behålla så mycket som en tredjedel av den skatt de betalade innan.

Därigenom har den disponibla inkomsten för seniorer efter skatt ökat något trots att pensionen före skatt står still. Det motsvarar effekten av en och en halv extra pensionsutbetalning per år, om skatten lämnats orörd.

Socialdemokraterna bryter denna utveckling genom att lägga nya pålagor om 220 kronor per månad på de mest utsatta.

De har därmed mycket att förklara kring varför de (i DS 2015:23) vill försämra för de mest utsatta äldre och göra hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård så pass mycket dyrare, som 2 640 kronor per år.

Sossar, vad sysslar ni med?

Torbjörn Bergman (M)

En mindre känd sak, med större påverkan, är den så kallade följsamhetsindexeringen. I princip innebär det att 1,6 procent av ökningen uteblir varje år. Å andra sidan är pensionen högre vid pensionstillfället än den skulle kunna vara utan denna konstruktion.

Annorlunda uttryckt så förskotteras del av den pension man skulle fått på äldre dagar till den första halvan av pensionstiden. Detta är skälen – som få vet om – till att pensionen i stort sett står still över tid.

Alliansen har därför under år 2006–2015 höjt grundavdraget och därmed avstått en av de tre tusenlappar som en pensionär med 12 000 per månad tidigare betalade i skatt.

Inga andra i samhället har fått behålla så mycket som en tredjedel av den skatt de betalade innan.

Därigenom har den disponibla inkomsten för seniorer efter skatt ökat något trots att pensionen före skatt står still. Det motsvarar effekten av en och en halv extra pensionsutbetalning per år, om skatten lämnats orörd.

Socialdemokraterna bryter denna utveckling genom att lägga nya pålagor om 220 kronor per månad på de mest utsatta.

De har därmed mycket att förklara kring varför de (i DS 2015:23) vill försämra för de mest utsatta äldre och göra hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård så pass mycket dyrare, som 2 640 kronor per år.

Sossar, vad sysslar ni med?

Torbjörn Bergman (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.