09 jun 2015 06:00

09 jun 2015 06:00

Logiskt med Skövde

PSYKIATRIN.

Replik. Angående Alex Bergströms insändare i SLA 4/6.

Hela valrörelsen pratade jag om att det behövs ett psykiatrilyft för hela Skaraborg. Vi behöver få en modern psykiatrisk vård med bättre tillgänglighet, skapa attraktiva arbetsplatser och få fler som utbildar sig för att jobba med psykiatrivård. Det är ett löfte som jag och Centerpartiet driver och vill förverkliga.

I Grönblå samverkan, där Centerpartiet ingår, har vi drivit på för extra psykiatrisatsning med 50 mkr i år, ytterligare 75 mkr 2016 respektive 2017, total nivåhöjning med 200 mkr. Vi har dessutom tillsatt en Psykiatriberedning i regionen för att driva på att den Regionala utvecklingsplanen för Vuxenpsykiatri ska genomföras. I Skaraborg har vi tagit beslut om ett omtag för hela psykiatrivården för att öka tillgängligheten. Jag förstår att Alex Bergström är bitter att stå vid sidan av och se att vi nu gör rejäla satsningar som borde ha tillkommit långt tidigare när Socialdemokraterna satt vid rodret. Det är nödvändiga beslut som har tagits som kommer att göra skillnad.

Man kan inte blunda och hålla för öronen när ny kunskap kommer oss till del. I valrörelsen var det en nybyggnation i Falköping som gällde, ett beslut som togs 2013 och som redan skulle kunna ha verkställts om inte Alex Bergströms socialdemokrater hade minskat på investeringsbudgeten. I december kom en rapport från Socialstyrelsen som beskrev att psykiskt sjuka har ofta samsjuklighet och att medellivslängden är 15–20 år kortare. Det kan vi inte acceptera! Vi behöver se till hela människan och få en bredare vård kring dessa patienter. Då är det logiskt att placera heldygnsvården i Skövde för att kunna ge en vård som tar hand även om den kroppsliga vården. Dessa människor har rätt att få en jämlik, trygg och säker vård som alla andra patienter.

Ibland måste man ha politiskt mod att ändra uppfattning när man får ta del av ny fakta. Det borde även Alex Bergström inse. Hjärtat har jag fortfarande i Falköping, med logiken talade för Skövde den här gången.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hela valrörelsen pratade jag om att det behövs ett psykiatrilyft för hela Skaraborg. Vi behöver få en modern psykiatrisk vård med bättre tillgänglighet, skapa attraktiva arbetsplatser och få fler som utbildar sig för att jobba med psykiatrivård. Det är ett löfte som jag och Centerpartiet driver och vill förverkliga.

I Grönblå samverkan, där Centerpartiet ingår, har vi drivit på för extra psykiatrisatsning med 50 mkr i år, ytterligare 75 mkr 2016 respektive 2017, total nivåhöjning med 200 mkr. Vi har dessutom tillsatt en Psykiatriberedning i regionen för att driva på att den Regionala utvecklingsplanen för Vuxenpsykiatri ska genomföras. I Skaraborg har vi tagit beslut om ett omtag för hela psykiatrivården för att öka tillgängligheten. Jag förstår att Alex Bergström är bitter att stå vid sidan av och se att vi nu gör rejäla satsningar som borde ha tillkommit långt tidigare när Socialdemokraterna satt vid rodret. Det är nödvändiga beslut som har tagits som kommer att göra skillnad.

Man kan inte blunda och hålla för öronen när ny kunskap kommer oss till del. I valrörelsen var det en nybyggnation i Falköping som gällde, ett beslut som togs 2013 och som redan skulle kunna ha verkställts om inte Alex Bergströms socialdemokrater hade minskat på investeringsbudgeten. I december kom en rapport från Socialstyrelsen som beskrev att psykiskt sjuka har ofta samsjuklighet och att medellivslängden är 15–20 år kortare. Det kan vi inte acceptera! Vi behöver se till hela människan och få en bredare vård kring dessa patienter. Då är det logiskt att placera heldygnsvården i Skövde för att kunna ge en vård som tar hand även om den kroppsliga vården. Dessa människor har rätt att få en jämlik, trygg och säker vård som alla andra patienter.

Ibland måste man ha politiskt mod att ändra uppfattning när man får ta del av ny fakta. Det borde även Alex Bergström inse. Hjärtat har jag fortfarande i Falköping, med logiken talade för Skövde den här gången.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.