10 jun 2015 06:00

10 jun 2015 06:00

Helkvotering av föräldraförsäkringen drabbar barnen

Debatt.:

De rödgröna partierna har för avsikt att individualisera föräldraförsäkringen. Nu har de även ställt sig bakom en helkvotering av föräldraförsäkringen. Detta kommer troligtvis se bra ut i statistiken, men kommer indirekt få konsekvenser som ökade klasskillnader och sämre förutsättningar till de minsta barnen.

Helkvotering av föräldraförsäkringen innebär att vardera föräldern får 8 månader var att vara hemma med sina barn. Skulle det vara så att den ena föräldern inte har möjlighet att vara hemma kan dagar inte ges till den andra föräldern – dessa går då förlorande, vilket innebär att barnet får kortare tid hemma med sina föräldrar.

Alla vet att familjer ser olika ut och att varje barn är unikt. I vissa familjer skulle en helkvotering av föräldraförsäkringen inte fungera av ekonomiska skäl, på grund av arbetsförhållanden, sociala förhållanden, sjukdom eller inkompatibla behov. För familjer med stabil ekonomi och stadig inkomst kan situationen lösas så barnet ändå får vara hemma – även om en viss del av föräldraförsäkringen brinner inne. Samtidigt innebär det att familjer som inte har den ekonomiska möjligheten att göra så hamnar i en svår situation.

Detta drabbar de som redan har det tajt att få ihop vardagsekonomin genom att de inte får tillgång till hela den ekonomiska ersättningen.

Trots att Sverige står stadigt efter finanskrisen har vi en arbetslöshet på 8 procent. Är det så att den ena föräldern står utanför arbetsmarknaden och a-kassan och den andra yrkesarbetar kan det vara svårt att klara det ekonomiskt om den som yrkesarbetar ska vara hemma halva delen av föräldraledigheten. För många svenskar skulle det innebära att delar av försäkringen ”brinner inne” eller att de får en sämre ekonomisk situation.

Kristdemokraterna tycker inte att politiker ska använda föräldrar som sina marionettdockor för att kunna visa upp en bra statistik. Jämställdhet börjar inte med att utvidga klasskillnader och missgynna barnen. Det börjar med att verkligen ta tag i problemet; att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden med lika löner och villkor, samt att arbeta för handlingsplaner kring hur de familjer som har möjlighet att dela mer lika på föräldraförsäkringen kan uppmuntras att göra det!

Riksdagen antog 2010 en lagstadgad värdegrund om att äldre skall känna värdigt liv och välbefinnande – genom bl.a. självbestämmande, integritet och delaktighet – vilket är precis samma värden som den rödgröna sidan vill beröva Sveriges föräldrar på!

Isabelle Waldenvik (KD)


ledamot av vård- och omsorgsnämnden

De rödgröna partierna har för avsikt att individualisera föräldraförsäkringen. Nu har de även ställt sig bakom en helkvotering av föräldraförsäkringen. Detta kommer troligtvis se bra ut i statistiken, men kommer indirekt få konsekvenser som ökade klasskillnader och sämre förutsättningar till de minsta barnen.

Helkvotering av föräldraförsäkringen innebär att vardera föräldern får 8 månader var att vara hemma med sina barn. Skulle det vara så att den ena föräldern inte har möjlighet att vara hemma kan dagar inte ges till den andra föräldern – dessa går då förlorande, vilket innebär att barnet får kortare tid hemma med sina föräldrar.

Alla vet att familjer ser olika ut och att varje barn är unikt. I vissa familjer skulle en helkvotering av föräldraförsäkringen inte fungera av ekonomiska skäl, på grund av arbetsförhållanden, sociala förhållanden, sjukdom eller inkompatibla behov. För familjer med stabil ekonomi och stadig inkomst kan situationen lösas så barnet ändå får vara hemma – även om en viss del av föräldraförsäkringen brinner inne. Samtidigt innebär det att familjer som inte har den ekonomiska möjligheten att göra så hamnar i en svår situation.

Detta drabbar de som redan har det tajt att få ihop vardagsekonomin genom att de inte får tillgång till hela den ekonomiska ersättningen.

Trots att Sverige står stadigt efter finanskrisen har vi en arbetslöshet på 8 procent. Är det så att den ena föräldern står utanför arbetsmarknaden och a-kassan och den andra yrkesarbetar kan det vara svårt att klara det ekonomiskt om den som yrkesarbetar ska vara hemma halva delen av föräldraledigheten. För många svenskar skulle det innebära att delar av försäkringen ”brinner inne” eller att de får en sämre ekonomisk situation.

Kristdemokraterna tycker inte att politiker ska använda föräldrar som sina marionettdockor för att kunna visa upp en bra statistik. Jämställdhet börjar inte med att utvidga klasskillnader och missgynna barnen. Det börjar med att verkligen ta tag i problemet; att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden med lika löner och villkor, samt att arbeta för handlingsplaner kring hur de familjer som har möjlighet att dela mer lika på föräldraförsäkringen kan uppmuntras att göra det!

Riksdagen antog 2010 en lagstadgad värdegrund om att äldre skall känna värdigt liv och välbefinnande – genom bl.a. självbestämmande, integritet och delaktighet – vilket är precis samma värden som den rödgröna sidan vill beröva Sveriges föräldrar på!

Isabelle Waldenvik (KD)


ledamot av vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.