10 jun 2015 06:00

10 jun 2015 06:00

Tvångsvegetariska dagar är fel

MAT OCH KLIMAT.

Replik. Det finns två sätt att förhålla sig till förändringar. Miljöpartiet konstaterar i sin debattartikel i SLA 5/6 att anpassning till förändrat klimat är ett utvecklingsområde.

Jag instämmer och den VA-plan som nu remitterats är ett led i detta som kan utvecklas. Tidigare klimat- och energiplan berör det andra förhållningssättet och ämnar hindra förändringen, men ej anpassa till den.

Med denna inledande konsensus blir det märkligt att MP likväl inte föreslagit en enda anpassning, utan tar upp annat.

Utrymmet medger inte att bemöta allt. Låt mig ta den första, maten:

De hävdar att hög andel ekologisk mat inte kostar utan endast är en kunskaps- och inställningsfråga. Den uppfattningen är fel. Vid högre andelar accelererar kostnaden, eftersom ekologiskt i vissa segment är väsentligt dyrare.

De hävdar vidare att andelen eko-mat är 18 %. En aktuell uppgift är drygt 26 %, vilket är knappt en fördubbling på ett år.

Vidare hävdas att alliansen har mål om 25 %. Just detta år saknas politiskt fastställd målsättning i avvaktan på att fullmäktige under året fastställer måltidspolicy. Avdelningen har emellertid chefsmål om 25 % ekologiskt.

Förslaget till policy innebär golv på lägst 20 % eko, medan en större tyngd läggs på att öka andelen svenska livsmedel, i synnerhet animalier som mjölk, ägg och kött.

Vi föreslår denna prioritering av folkhälsoskäl, som zoonoser och resistens.

Vad avser andelen svenskt har redan en dramatisk förbättring skett under senaste året. En rapp utveckling som ansvarig nämnd är stolt och tacksam för.

Eko och svenskt konkurrerar om samma ekonomiska utrymme. Om nivåerna läggs så högt att merparten livsmedel förväntas vara både ekologiskt och av svenskt ursprung så blir den kombinationen mycket kostnadsdrivande.

Därvid prioriterar vi svensk mat, en lugn och harmonisk matplats, tillräcklig, aptitlig, säker, varierad och näringsriktig mat långt före ytterligare ökad andel ekologiskt.

Vi anser att Miljöpartiets tvångsvegetariska dagar i äldreomsorg och skolor är fel.

Torbjörn Bergman (M)

ordförande servicenämnden

Jag instämmer och den VA-plan som nu remitterats är ett led i detta som kan utvecklas. Tidigare klimat- och energiplan berör det andra förhållningssättet och ämnar hindra förändringen, men ej anpassa till den.

Med denna inledande konsensus blir det märkligt att MP likväl inte föreslagit en enda anpassning, utan tar upp annat.

Utrymmet medger inte att bemöta allt. Låt mig ta den första, maten:

De hävdar att hög andel ekologisk mat inte kostar utan endast är en kunskaps- och inställningsfråga. Den uppfattningen är fel. Vid högre andelar accelererar kostnaden, eftersom ekologiskt i vissa segment är väsentligt dyrare.

De hävdar vidare att andelen eko-mat är 18 %. En aktuell uppgift är drygt 26 %, vilket är knappt en fördubbling på ett år.

Vidare hävdas att alliansen har mål om 25 %. Just detta år saknas politiskt fastställd målsättning i avvaktan på att fullmäktige under året fastställer måltidspolicy. Avdelningen har emellertid chefsmål om 25 % ekologiskt.

Förslaget till policy innebär golv på lägst 20 % eko, medan en större tyngd läggs på att öka andelen svenska livsmedel, i synnerhet animalier som mjölk, ägg och kött.

Vi föreslår denna prioritering av folkhälsoskäl, som zoonoser och resistens.

Vad avser andelen svenskt har redan en dramatisk förbättring skett under senaste året. En rapp utveckling som ansvarig nämnd är stolt och tacksam för.

Eko och svenskt konkurrerar om samma ekonomiska utrymme. Om nivåerna läggs så högt att merparten livsmedel förväntas vara både ekologiskt och av svenskt ursprung så blir den kombinationen mycket kostnadsdrivande.

Därvid prioriterar vi svensk mat, en lugn och harmonisk matplats, tillräcklig, aptitlig, säker, varierad och näringsriktig mat långt före ytterligare ökad andel ekologiskt.

Vi anser att Miljöpartiets tvångsvegetariska dagar i äldreomsorg och skolor är fel.

Torbjörn Bergman (M)

ordförande servicenämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.