11 jun 2015 06:00

11 jun 2015 06:00

Bättre bemanning är nödvändigt

ÄLDREOMSORGEN.

Regler. För att långsiktigt säkerställa en trygg och säker omsorg på alla äldreboenden krävs bindande regler om att bemanningen anpassas efter de äldres behov. Det anser PRO tillsammans med bland annat Socialstyrelsen.

Skärpta regler är nödvändigt om ökad bemanning inom äldrevården. Det är inte rimligt att det saknas personal och det behövs en tydligare styrning från regeringen.

Regeringen har lovat en tvåårig satsning på mer personal inom äldreomsorgen för att säkerställa en trygg och säker omsorg på alla äldreboenden och det krävs bindande regler om att bemanningen skall anpassas efter de äldres behov.

Grunderna för de skärpta kraven från PRO och Socialstyrelsen framgår redan av socialtjänstlagen.

Dagens äldreboenden är hem för samhällets äldsta och sköraste. Tröskeln för att komma in har höjts, och de som gör det har allt större vård- och omsorgsbehov. Brister finns även i kontrollen av att de äldre får den omsorg de behöver på äldreboendena.

Många äldre upplever att omsorgen inte är anpassad efter deras individuella behov. Ofta har personalen inte den tid som krävs för det individuella behovet. Många anser också att möjligheterna att komma utomhus är dåliga.

Vi hoppas att regeringen kommer med skärpta regler på äldreomsorgen efter de riktlinjer som Socialstyrelsen presenterat. Detta kan bli en garanti för att äldreomsorgen anpassas efter den enskildes behov och inte efter den kommunala budgeten.

PRO Skövde

styrelsen

Skärpta regler är nödvändigt om ökad bemanning inom äldrevården. Det är inte rimligt att det saknas personal och det behövs en tydligare styrning från regeringen.

Regeringen har lovat en tvåårig satsning på mer personal inom äldreomsorgen för att säkerställa en trygg och säker omsorg på alla äldreboenden och det krävs bindande regler om att bemanningen skall anpassas efter de äldres behov.

Grunderna för de skärpta kraven från PRO och Socialstyrelsen framgår redan av socialtjänstlagen.

Dagens äldreboenden är hem för samhällets äldsta och sköraste. Tröskeln för att komma in har höjts, och de som gör det har allt större vård- och omsorgsbehov. Brister finns även i kontrollen av att de äldre får den omsorg de behöver på äldreboendena.

Många äldre upplever att omsorgen inte är anpassad efter deras individuella behov. Ofta har personalen inte den tid som krävs för det individuella behovet. Många anser också att möjligheterna att komma utomhus är dåliga.

Vi hoppas att regeringen kommer med skärpta regler på äldreomsorgen efter de riktlinjer som Socialstyrelsen presenterat. Detta kan bli en garanti för att äldreomsorgen anpassas efter den enskildes behov och inte efter den kommunala budgeten.

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.