11 jun 2015 06:01

11 jun 2015 06:01

Stäng inte kyrkans portar!

ENTRÉAVGIFTER.

I takt med att vårt samhälle alltmer individualiserats, kanske som en följd av det välstånd vi uppnått, märks tydligt ett sjunkande intresse för traditionella gudstjänster och mässor inom Svenska Kyrkan. Däremot verkar olika typer av musikgudstjänster ligga i tiden. Kanske har inte kyrkans beslutsfattare riktigt hängt med i samhällets utveckling?

Även inom politiken kan noteras att de partier som inte hängt med och lyssnat på folket också tappat anhängare.

Inom Svenska Kyrkan försöker man nu hitta olika lösningar för att locka tillbaka åhörarna. Kyrkorna bjuder därför in allmänheten till olika möten för att diskutera vad som kan göras med de alltfler oanvända kyrkorna.

Kyrkorna är ju och har varit en plats för landets många fritidsmusiker, ett rum där de får chansen att visa upp sig. I takt med att de mediala musikerna söker nya inkomstkällor i den alltmer hårdnande konkurrensen har våra kyrkor blivit ett mål. De mediala musikernas huvudintresse är ju att tjäna pengar till skillnad mot fritidsmusikerna. Detta innebär att kyrkorna nu börjar ta entréavgifter till vissa evenemang, vilket då medför att kyrkans portar stängs för de sämst bemedlade i samhället.

De flesta i det här landet betalar en kyrkoskatt och kyrkan är med detta vår gemensamma egendom. Att ta entréavgifter för att komma in i kyrkan strider mot vad kyrkan i grunden står för! Det måste finnas andra sätt om man absolut ska engagera de mediala artisterna.

Vårt land har en mängd duktiga fritidsmusiker som gärna vill komma till våra kyrkor och underhålla för en blygsam ersättning och som mestadels regleras via kyrkans egna studieförbund. Kyrkan har i alla tider samlat in gåvor som sedan skänkts till välgörenhet. Om kyrkan ska bidra till att göda privata plånböcker i framtiden så kan man verkligen ifrågasätta dess verksamhet.

Kyrkans portar får inte stängas för någon. Våra kyrkor kommer säkert att behövas för vår gemenskap när individualiseringens era är över!

Pelle Leijon

småföretagare

I takt med att vårt samhälle alltmer individualiserats, kanske som en följd av det välstånd vi uppnått, märks tydligt ett sjunkande intresse för traditionella gudstjänster och mässor inom Svenska Kyrkan. Däremot verkar olika typer av musikgudstjänster ligga i tiden. Kanske har inte kyrkans beslutsfattare riktigt hängt med i samhällets utveckling?

Även inom politiken kan noteras att de partier som inte hängt med och lyssnat på folket också tappat anhängare.

Inom Svenska Kyrkan försöker man nu hitta olika lösningar för att locka tillbaka åhörarna. Kyrkorna bjuder därför in allmänheten till olika möten för att diskutera vad som kan göras med de alltfler oanvända kyrkorna.

Kyrkorna är ju och har varit en plats för landets många fritidsmusiker, ett rum där de får chansen att visa upp sig. I takt med att de mediala musikerna söker nya inkomstkällor i den alltmer hårdnande konkurrensen har våra kyrkor blivit ett mål. De mediala musikernas huvudintresse är ju att tjäna pengar till skillnad mot fritidsmusikerna. Detta innebär att kyrkorna nu börjar ta entréavgifter till vissa evenemang, vilket då medför att kyrkans portar stängs för de sämst bemedlade i samhället.

De flesta i det här landet betalar en kyrkoskatt och kyrkan är med detta vår gemensamma egendom. Att ta entréavgifter för att komma in i kyrkan strider mot vad kyrkan i grunden står för! Det måste finnas andra sätt om man absolut ska engagera de mediala artisterna.

Vårt land har en mängd duktiga fritidsmusiker som gärna vill komma till våra kyrkor och underhålla för en blygsam ersättning och som mestadels regleras via kyrkans egna studieförbund. Kyrkan har i alla tider samlat in gåvor som sedan skänkts till välgörenhet. Om kyrkan ska bidra till att göda privata plånböcker i framtiden så kan man verkligen ifrågasätta dess verksamhet.

Kyrkans portar får inte stängas för någon. Våra kyrkor kommer säkert att behövas för vår gemenskap när individualiseringens era är över!

Pelle Leijon

småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.