12 jun 2015 06:00

12 jun 2015 06:00

Svårt få jobb utan kontakter

UNGDOMSARBETSLÖSHET.

Ungdomar. En stor del av ungdomars anställningar baseras idag på att man har en anhörig eller någon annan kontakt som äger eller jobbar på ett företag. Om man saknar en sådan kontakt blir det betydligt svårare att få sitt första jobb. Har man dessutom ingen tidigare erfarenhet från något arbete, försvårar det sökandet efter det första jobbet ytterligare.

Arbetslösheten bland unga var för april 2015 23,9 procent enligt SCB. Det kan ses som ett kvitto på att de insatser som görs för att förmedla jobb, inte räcker till. Därför behöver mer göras för att få in ungdomar på arbetsmarknaden, utan att företagen belastas alltför mycket.

En ny form av ungdomsjobb bör fokusera på erfarenheten som erhålls under tiden man jobbar och inte på lönen och kostnaden för företaget. Bristen på sysselsättning är det som skapar utanförskap, inte en dålig lön. En första visstidsanställning bör därför vara nästintill kostnadsfri för arbetsgivaren. Aktivitetsstödet för ungdomar i sysselsättning bör prioriteras istället för A-kassan. Det förutsätter dock att genomförandet är smidigt – det är viktigt att förmedlarna och företagen har ett starkt samarbete.

Det handlar även om ungas attityd mot arbetslivet. Att inte ha förväntningar om att man bekvämt ska glida igenom arbetsdagarna eller att man direkt ska få just det där jobbet. Det första jobbet handlar inte om att ha roligt eller ha en bra lön, utan om att ta det viktiga första steget i arbetslivet. Möjligheterna för ungdomars första jobb måste dock förbättras. Nu.

Joel Schelander

Arbetslösheten bland unga var för april 2015 23,9 procent enligt SCB. Det kan ses som ett kvitto på att de insatser som görs för att förmedla jobb, inte räcker till. Därför behöver mer göras för att få in ungdomar på arbetsmarknaden, utan att företagen belastas alltför mycket.

En ny form av ungdomsjobb bör fokusera på erfarenheten som erhålls under tiden man jobbar och inte på lönen och kostnaden för företaget. Bristen på sysselsättning är det som skapar utanförskap, inte en dålig lön. En första visstidsanställning bör därför vara nästintill kostnadsfri för arbetsgivaren. Aktivitetsstödet för ungdomar i sysselsättning bör prioriteras istället för A-kassan. Det förutsätter dock att genomförandet är smidigt – det är viktigt att förmedlarna och företagen har ett starkt samarbete.

Det handlar även om ungas attityd mot arbetslivet. Att inte ha förväntningar om att man bekvämt ska glida igenom arbetsdagarna eller att man direkt ska få just det där jobbet. Det första jobbet handlar inte om att ha roligt eller ha en bra lön, utan om att ta det viktiga första steget i arbetslivet. Möjligheterna för ungdomars första jobb måste dock förbättras. Nu.

Joel Schelander

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.