13 jun 2015 06:00

13 jun 2015 06:00

Amorteringskrav bör riktas mot bankerna

AMORTERINGSKRAV.

Sundare. Finansinspektionen drog nyligen tillbaka sitt förslag till amorteringskrav efter att Kammarrätten i Jönköping pekat på svårigheter med att införa kravet med nuvarande lagstiftning. Regeringen och Alliansen har nu enats om att så snart som möjligt ge myndigheten de legala verktyg som krävs för att gå vidare med någon form av amorteringskrav.

Om ett amorteringskrav ska införas bör det utformas så att det riktas mot bankerna istället för mot enskilda hushåll, till skillnad från vad Finansinspektionen föreslagit.

Villaägarnas förslag i korthet:

• Staten kan rikta krav om genomsnittlig skuldsättning och amorteringstakt mot bankens samlade bolånestock. Därefter får bankerna i förhandling med sina kunder avgöra vilka kunder som ska amortera och i vilken takt.

• Bankerna blir tvungna att locka med lägre räntor för lågt skuldsatta och amorterande hushåll, vilket ger sunda signaler om skuldsättning. Idag är det tvärtom; bankerna sänker ränteerbjudandet i takt med att storleken på lånet stiger.

Villaägarnas Riksförbund

Om ett amorteringskrav ska införas bör det utformas så att det riktas mot bankerna istället för mot enskilda hushåll, till skillnad från vad Finansinspektionen föreslagit.

Villaägarnas förslag i korthet:

• Staten kan rikta krav om genomsnittlig skuldsättning och amorteringstakt mot bankens samlade bolånestock. Därefter får bankerna i förhandling med sina kunder avgöra vilka kunder som ska amortera och i vilken takt.

• Bankerna blir tvungna att locka med lägre räntor för lågt skuldsatta och amorterande hushåll, vilket ger sunda signaler om skuldsättning. Idag är det tvärtom; bankerna sänker ränteerbjudandet i takt med att storleken på lånet stiger.

Villaägarnas Riksförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.