13 jun 2015 06:00

13 jun 2015 06:00

Fokuserar politiker på rätt saker?

PSYKIATRIN.

Replik. Gunilla Druve Jansson (C) och Eva-Lott Gram (KD) skrev i SLA 4/6 om psykiatrisatsningar utifrån sina politiska ”glasögon”. Man framförde tankar om att vården skall vara tillgänglig, trygg, säker och jämlik inom Västra Götaland och liknande.

Att ha goda mål och föresatser är bra men frågan är om man inte till stor del talar runt eller undviker problemets kärna? Jag fick många insikter om saken som tidigare vårdtagare och iakttog under ett antal år hur ett flertal i min bekantskapskrets hanterades. Då jag läser politikers texter i ämnet till exempel i media upplever jag ofta att de lever i sin värld, som på ett tydligt sätt avviker från det handfasta livet för patienterna. Är många politiker desinformerade eller kanske rent av vilseledda?

Genom det politiska systemet är de med och beslutar om jättepengar till området varje år. Frågan är om de känner till de verkliga vårdresultaten och den stora andelen biverkningar/skador? En del talar för att det finns okunskap i området. Att i det läget av partitaktiska skäl trumpeta ut innehåll i tagna beslut och viljeinriktningar om organisation eller pengatilldelning känns nästan som att man avviker från sakfrågan.

EffBe

Att ha goda mål och föresatser är bra men frågan är om man inte till stor del talar runt eller undviker problemets kärna? Jag fick många insikter om saken som tidigare vårdtagare och iakttog under ett antal år hur ett flertal i min bekantskapskrets hanterades. Då jag läser politikers texter i ämnet till exempel i media upplever jag ofta att de lever i sin värld, som på ett tydligt sätt avviker från det handfasta livet för patienterna. Är många politiker desinformerade eller kanske rent av vilseledda?

Genom det politiska systemet är de med och beslutar om jättepengar till området varje år. Frågan är om de känner till de verkliga vårdresultaten och den stora andelen biverkningar/skador? En del talar för att det finns okunskap i området. Att i det läget av partitaktiska skäl trumpeta ut innehåll i tagna beslut och viljeinriktningar om organisation eller pengatilldelning känns nästan som att man avviker från sakfrågan.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.